General surgery
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/31 106/04/01 106/04/02 106/04/03 106/04/04 106/04/05 106/04/06
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu (STOP)
Afternoon Hsin-Fan Wang
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai Cheng-Lin Tsai (OFF)
Afternoon Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang
Shalu 32 Morning Cheng-Lin Tsai (OFF) Cheng-Lin Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Afternoon Cheng-Lin Tsai (OFF)
Shalu 35 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen (STOP) Li-Li Huang (STOP) Shu-Yi Chen
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Li-Li Huang (STOP)
Shalu 37 Morning Hung-Yi Hsu
Afternoon Hung-Yi Hsu
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen Chang-Hsu Chen (STOP) Tien-Yu Tseng
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP)
Shalu 53 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu (STOP) Wai-Fai Tung
Afternoon Bao-Tzung Wu (OFF)
Wuci 101 Morning Yen-Chang Li Pi-The Huang Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Afternoon Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin (STOP) LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP)
Night LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP) Lien-Fu Lin
Wuci 102 Morning Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu TAY YEONG LIN (STOP) Chung-Cheng Liu
Afternoon Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Chung-Cheng Liu (STOP) Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP)
Night Pi-The Huang (STOP) Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li (STOP) Yen-Chang Li (STOP) Ming-Yang Tsai
Afternoon Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (STOP) Ming-Hung Tsai (STOP) Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li
Night Ming-Yang Tsai (OFF) Yen-Chang Li (STOP)
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung (OFF) Chung-Wen Chen (OFF) Wai-Fai Tung (STOP) Chi-Chiang Yang
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen Hsin-Fan Wang Hung-Yi Hsu (STOP) Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen (STOP) Hung-Yi Hsu (STOP) Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien (STOP) Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang
Afternoon Shu-Yi Chen (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen
Afternoon Tsung-Ming Chen (STOP)
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 130 Morning Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li (STOP) Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li
Afternoon Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu (STOP) Chih-Tsung Liu
Night Chun-Yi Li (STOP) Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin (STOP) Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu
Afternoon Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu (STOP) Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang (STOP)
Night Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu
Wuci 132 Morning Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu (STOP) Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 153 Morning Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen (STOP) Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen (STOP)
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 154 Morning Jun-You Shen Jui-Ting Yu Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen Ming-Che Ou (OFF)
Afternoon Jun-You Shen Quan-Yi Wei (STOP) Ming-Che Ou (OFF) Jui-Ting Yu
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou (OFF) Jui-Ting Yu
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 157 Morning Kuo-Hsi Lin Chih-Chuan Kao Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen (STOP) Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen (OFF)
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Ming Chen (STOP)
Night Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Ming Chen (OFF) Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu (STOP) Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu
Afternoon Kuang-Hui Chiu (STOP) Ping-Tsun Lai (STOP) Ping-Tsun Lai
Night Ya-Chiung Chu Tsai Chin-Hung
Wuci 159 Morning Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang (STOP) Rong-Tsung Lin
Afternoon Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP)
Night Yen-Fu Lin (STOP)
Wuci 160 Morning Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin (STOP) Tsai Chin-Hung
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen
Wuci 201 Morning Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe Tsai-Kun Wu (STOP) Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim
Afternoon Chia-Ling Chang (STOP) Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien
Night Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng (STOP) Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng (STOP) Yuan-Chuan Kuo
Wuci 203 Morning Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Yi-Ting Kuo Jui-Min Chen (STOP) Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo
Night Cheng-Lin Tsai (STOP) Cheng-Lin Tsai (OFF)
Wuci 205 Morning Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu (STOP) Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen
Afternoon Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai (STOP)
Night Wen-Cheng Hsu Jui-Min Chen (STOP) Wan-Ni Tsai

Back