General surgery
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/21 106/03/22 106/03/23 106/03/24 106/03/25 106/03/26 106/03/27
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 1 Night Po-Liang Chao (STOP)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu
Afternoon Hsin-Fan Wang
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai
Afternoon Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin
Shalu 32 Morning Cheng-Lin Tsai Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Shalu 35 Morning Chung-Wen Chen Li-Li Huang (STOP) Shu-Yi Chen Chi-Chiang Yang
Afternoon Chi-Hsun Lien Li-Li Huang (STOP)
Shalu 37 Morning Hung-Yi Hsu
Afternoon Hung-Yi Hsu
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen (STOP) Tien-Yu Tseng Chang-Hsu Chen
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP)
Shalu 53 Morning Chih-Tsung Liu Wai-Fai Tung Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Bao-Tzung Wu
Wuci 101 Morning LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON (OFF) Yen-Chang Li Pi-The Huang Lien-Fu Lin
Afternoon Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Night Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP)
Wuci 102 Morning Cheng-yu Hsu (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu
Afternoon Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang
Night Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li (STOP)
Afternoon Ming-Hung Tsai Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (STOP)
Night Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (OFF)
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen
Night Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Wuci 106 Morning Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen Hsin-Fan Wang
Afternoon Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen
Afternoon Tsung-Ming Chen
Wuci 129 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li
Afternoon Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Night Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Wuci 132 Morning Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 153 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 154 Morning Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu Jui-Ting Yu
Afternoon Quan-Yi Wei Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Night Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 157 Morning Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin Chih-Chuan Kao
Afternoon Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP)
Night Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ya-Chiung Chu Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai
Afternoon Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai Kuang-Hui Chiu (STOP)
Night Tsai Chin-Hung Ya-Chiung Chu
Wuci 159 Morning Chi-Der Chiang Rong-Tsung Lin Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP)
Afternoon Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Tsai Chin-Hung
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen
Wuci 201 Morning Tsai-Kun Wu Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe
Afternoon Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Chia-Ling Chang (STOP)
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Wuci 202 Morning Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu
Wuci 203 Morning Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai
Night Cheng-Lin Tsai (STOP) Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Afternoon Wan-Ni Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu
Night Jui-Min Chen Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu

Back