Pulmonary Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/11 105/12/12 105/12/13 105/12/14 105/12/15 105/12/16 105/12/17
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Shalu 31 Morning Yun-Chiu Yang (STOP) Ping-Tsun Lai
Afternoon Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang
Wuci 158 Morning Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu
Afternoon Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai Fang-Chuan Tai (STOP) Kuang-Hui Chiu (STOP)
Night Ya-Chiung Chu Tsai Chin-Hung
Wuci 159 Morning Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang Ming-Chang Yin (STOP) Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin
Afternoon Ming-Chang Yin Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin
Night Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP)
Wuci 160 Morning Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung

Back