Pulmonary Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/28 105/12/29 105/12/30 105/12/31 106/01/01 106/01/02 106/01/03
(Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai Yun-Chiu Yang (STOP)
Afternoon Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin
Wuci 158 Morning Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu
Afternoon Ping-Tsun Lai Kuang-Hui Chiu (STOP) Jai-Nien Tung (STOP) Ping-Tsun Lai
Night Tsai Chin-Hung Ya-Chiung Chu
Wuci 159 Morning Ming-Chang Yin (STOP) Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Chi-Der Chiang
Afternoon Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Tsai Chin-Hung Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin

Back