Internal medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/23 106/01/24 106/01/25 106/01/26 106/01/27 106/01/28 106/01/29
(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
Shalu 33 Morning (STOP)
Afternoon Chao-Chuan Wu (STOP)
Shalu 37 Afternoon EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 39 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen (OFF) Li-Hua Huang (OFF) HaoPing Tai (STOP) Yi-Yan Li (STOP)
Wuci 101 Afternoon Ming-Zer Chiang (STOP)
Wuci 108 Morning Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang (STOP) Hung-Che Huang (STOP)
Afternoon Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Ying-Tse Chang
Night Hwg-Chang Chen Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Wuci 109 Morning Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee (STOP) Chung-Po Ko (STOP)
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin (STOP)
Night Chii-Wen Chou (OFF) Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin (STOP)
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu (OFF) Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang (STOP) EDIE ROSMIN (STOP)
Afternoon EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Cheng-Hsiung Hsu
Night Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen (OFF) Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu (OFF) Jhih-Wei Syu (STOP)
Wuci 116 Morning Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang Ji-Kuen Yu (STOP) Ming-Ko Law (STOP)
Afternoon Hui-Shan Chen (STOP) Cheng-Hsiung Hsu (STOP)
Night Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue (OFF) Chia-Herng Yue (STOP)
Wuci 119 Morning Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP)
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai Shih-Yi Chen (OFF) Ming-Jong Cheng (OFF) Yuh-Chyuang Tsai (STOP)
Night Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee (STOP)
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang (STOP)
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen (OFF) Wei-Chun Weng (STOP) HaoPing Tai (STOP)
Afternoon HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou (STOP)
Night Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai (OFF) Chao-Yu Hsu (STOP)
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang (STOP)
Afternoon Min-Zhe Tung (STOP) Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang (STOP)
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Yan Li (STOP)
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang (STOP)
Afternoon Yung-Wei Tung (OFF) Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Zheng Wei
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen (STOP) Tzu-Peng Lee (STOP)
Afternoon Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai Chung-Chyi Tarng Chien-Chih Yu (STOP)
Night Shih-Yi Chen (OFF) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning (STOP)
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen (OFF) Chia-Herng Yue (OFF) Shung-Sheng Tsou (STOP)
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue (OFF) Jhih-Wei Syu (OFF)

Back