Internal medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/02/22 106/02/23 106/02/24 106/02/25 106/02/26 106/02/27 106/02/28
(Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
Shalu 37 Morning Wong Hon Phin (OFF) Ming-Ko Law
Afternoon EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 39 Morning Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Wuci 108 Morning Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen
Afternoon Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang
Night Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Chiao-Sen Wu (STOP)
Wuci 109 Morning Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou (OFF)
Afternoon Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Night Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou (OFF) Ming-Chung Lee
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu
Night Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu (OFF) Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen (OFF)
Wuci 116 Morning Tzu-Ming Chang Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN
Afternoon Wong Hon Phin (OFF) Cheng-Hsiung Hsu Wong Hon Phin Ming-Ko Law
Night EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue Wong Hon Phin (OFF) Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Wuci 118 Morning Yi-Sheng Lin
Wuci 119 Morning Chien-Chih Yu Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Shih-Yi Chen (OFF) Tzu-Peng Lee
Afternoon Shih-Yi Chen (OFF) Ming-Jong Cheng Yuh-Chyuang Tsai Yuh-Chyuang Tsai
Night Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Wuci 125 Morning HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng
Afternoon Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou HaoPing Tai Li-Hua Huang
Night Wei-Chun Weng HaoPing Tai Chao-Yu Hsu Yi-Yan Li Li-Hua Huang
Wuci 126 Morning Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse
Afternoon Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Bo-Hua Wen (STOP)
Night Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Sheng Lin Zhon-Min Huang Siu-San Tse
Wuci 129 Morning Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Afternoon Kai-Wei Chang Yung-Wei Tung
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Zheng Wei
Wuci 166 Morning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen (OFF) Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Afternoon Chung-Chyi Tarng Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai
Night Shih-Yi Chen (OFF) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen
Afternoon Jhih-Wei Syu Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue

Back