Internal medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/05 105/12/06 105/12/07 105/12/08 105/12/09 105/12/10 105/12/11
(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
Shalu 37 Afternoon EDIE ROSMIN
Shalu 39 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li
Shalu 55 Morning Yi-Yan Li (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP)
Wuci 108 Morning Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Afternoon Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Ying-Tse Chang
Night Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Wuci 109 Morning Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN
Afternoon EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue
Night Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu
Wuci 116 Morning Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang Ji-Kuen Yu
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu
Night Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue (OFF)
Wuci 119 Morning Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu (OFF) Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai Shih-Yi Chen Ming-Jong Cheng Yuh-Chyuang Tsai
Night Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng Yi-Yan Li (STOP)
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou
Night Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai Chao-Yu Hsu
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Bo-Hua Wen Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP)
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Zheng Wei
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu (OFF) Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai Chung-Chyi Tarng Chien-Chih Yu
Night Shih-Yi Chen Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue (OFF) Shung-Sheng Tsou
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue (OFF) Jhih-Wei Syu

Back