Internal medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/26 106/01/27 106/01/28 106/01/29 106/01/30 106/01/31 106/02/01
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 33 Afternoon Chao-Chuan Wu (STOP)
Shalu 37 Afternoon EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 39 Morning Li-Hua Huang (OFF) HaoPing Tai (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang (OFF) Hsiang-Lai Chen (STOP)
Wuci 101 Afternoon Ming-Zer Chiang (STOP)
Wuci 108 Morning Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang (STOP) Hung-Che Huang (STOP) Ying-Tse Chang (STOP) Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang
Afternoon Hwg-Chang Chen (STOP) Hung-Che Huang (OFF) Ying-Tse Chang
Night Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen (STOP) Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee (STOP) Chung-Po Ko (STOP) Ruo-Ping Jin (STOP) Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin (STOP) Li-Tsan Chu (STOP) Ming-Chung Lee (OFF) Chung-Po Ko
Night Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin (STOP) Chii-Wen Chou (STOP) Ming-Chung Lee (OFF) Li-Tsan Chu
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang (STOP) EDIE ROSMIN (STOP) Guo-Dong Chen (STOP) Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu
Afternoon Shung-Sheng Tsou Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN (STOP) Ji-Kuen Yu (OFF) Cheng-Hsiung Hsu
Night Ji-Kuen Yu (OFF) Jhih-Wei Syu (STOP) Shung-Sheng Tsou (STOP) Guo-Dong Chen (OFF) Guan-Qun Xue
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu (STOP) Ming-Ko Law (STOP) Cheng-Hsiung Hsu (STOP) EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu (STOP)
Night Chia-Herng Yue (OFF) Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN
Wuci 118 Morning Li-Hua Huang
Wuci 119 Morning Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP) Shih-Yi Chen (STOP) Tzu-Peng Lee (OFF) Chien-Chih Yu (OFF)
Afternoon Ming-Jong Cheng (OFF) Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Shih-Yi Chen (OFF)
Night Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP) Ming-Jong Cheng
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng (OFF)
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Li-Hua Huang
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen (OFF) Wei-Chun Weng (STOP) HaoPing Tai (STOP) Hsiang-Lai Chen (STOP) Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou (STOP) HaoPing Tai (STOP) Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night HaoPing Tai (OFF) Chao-Yu Hsu (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Li-Hua Huang Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang (STOP) Chao-Yu Hsu (STOP) Siu-San Tse Zhon-Min Huang (OFF)
Afternoon Siu-San Tse Zhon-Min Huang (STOP) Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li
Night Zhon-Min Huang (STOP) Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP)
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang (STOP)
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang (STOP)
Wuci 163 Morning Zheng Wei
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen (STOP) Tzu-Peng Lee (STOP) Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning (OFF) Chung-Chu Ning
Afternoon Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (OFF) Chung-Chyi Tarng (OFF)
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning (STOP) Shih-Yi Chen (OFF)
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue (OFF) Shung-Sheng Tsou (STOP) Chia-Herng Yue (STOP) Guo-Dong Chen
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue (OFF) Jhih-Wei Syu

Back