Internal medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/02/09 106/02/10 106/02/11 106/02/12 106/02/13 106/02/14 106/02/15
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 37 Morning Ming-Ko Law
Afternoon EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 39 Morning Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen (STOP)
Wuci 108 Morning Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang
Afternoon Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Ying-Tse Chang
Night Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chung-Po Ko
Night Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu
Afternoon Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu (OFF) Cheng-Hsiung Hsu
Night Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu
Night Chia-Herng Yue Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN
Wuci 119 Morning Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu
Afternoon Ming-Jong Cheng Yuh-Chyuang Tsai Yuh-Chyuang Tsai Shih-Yi Chen
Night Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night HaoPing Tai Chao-Yu Hsu (OFF) Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu (OFF) Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Siu-San Tse Zhon-Min Huang Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP)
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang (OFF)
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Zheng Wei
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee (OFF) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning
Afternoon Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai Chung-Chyi Tarng
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Shih-Yi Chen (OFF)
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue Jhih-Wei Syu

Back