Surgery-General Clinic
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/31 106/04/01 106/04/02 106/04/03 106/04/04 106/04/05 106/04/06
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu (STOP)
Afternoon Hsin-Fan Wang
Shalu 11 Morning Hsiang-Hsiong Huang Hui-Hsin Chuang Shang-Chien Huang
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai Cheng-Lin Tsai (OFF)
Afternoon Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang
Shalu 32 Morning Cheng-Lin Tsai (OFF) Cheng-Lin Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Afternoon Cheng-Lin Tsai (OFF)
Shalu 35 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen (STOP) Li-Li Huang (STOP) Shu-Yi Chen
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Li-Li Huang (STOP)
Shalu 37 Morning Ming-Ko Law Hung-Yi Hsu Wong Hon Phin
Afternoon EDIE ROSMIN (STOP) Hung-Yi Hsu
Shalu 39 Morning HaoPing Tai Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang (STOP) Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen Chang-Hsu Chen (STOP) Tien-Yu Tseng
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP)
Shalu 53 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu (STOP) Wai-Fai Tung
Afternoon Bao-Tzung Wu (OFF)
Wuci 101 Morning Yen-Chang Li Pi-The Huang Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Afternoon Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin (STOP) LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP)
Night LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP) Lien-Fu Lin
Wuci 102 Morning Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu TAY YEONG LIN (STOP) Chung-Cheng Liu
Afternoon Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Chung-Cheng Liu (STOP) Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP)
Night Pi-The Huang (STOP) Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li (STOP) Yen-Chang Li (STOP) Ming-Yang Tsai
Afternoon Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (STOP) Ming-Hung Tsai (STOP) Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li
Night Ming-Yang Tsai (OFF) Yen-Chang Li (STOP)
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung (OFF) Chung-Wen Chen (OFF) Wai-Fai Tung (STOP) Chi-Chiang Yang
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen Hsin-Fan Wang Hung-Yi Hsu (STOP) Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen (STOP) Hung-Yi Hsu (STOP) Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien (STOP) Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang
Afternoon Shu-Yi Chen (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen
Wuci 108 Morning Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen (STOP) Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen
Afternoon Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang (STOP) Ying-Tse Chang
Night Hwg-Chang Chen Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Chung-Po Ko (OFF) Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou (STOP) Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Afternoon Ruo-Ping Jin Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee (STOP) Chung-Po Ko Chii-Wen Chou
Night Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee (STOP) Li-Tsan Chu Chung-Po Ko
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Chung-Po Ko (STOP) Tsung-Ming Chen
Afternoon Tsung-Ming Chen (STOP)
Night Hong-Shin Chen
Wuci 113 Morning Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue (STOP) Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou
Afternoon Guan-Qun Xue EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu (STOP) Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou
Night Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen (STOP) Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN (STOP) Tzu-Ming Chang
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Wong Hon Phin Ming-Ko Law (STOP) Wong Hon Phin
Night Wong Hon Phin Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu (STOP) EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue
Wuci 118 Morning Yi-Sheng Lin (STOP)
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee (STOP) Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Shih-Yi Chen (STOP) Ming-Jong Cheng (STOP)
Night Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng (STOP) Chung-Chyi Tarng
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng (STOP)
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng (STOP) HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen
Afternoon Yan-Quan Ou HaoPing Tai Li-Hua Huang (STOP) Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF)
Night Chao-Yu Hsu Yi-Yan Li Li-Hua Huang (STOP) Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu
Afternoon Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li Siu-San Tse
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse (STOP) Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Sheng Lin
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu (STOP) Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Ching-Wen Wu (STOP)
Night Chih-Hsien Lee (STOP) Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li (STOP) Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li
Afternoon Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu (STOP) Chih-Tsung Liu
Night Chun-Yi Li (STOP) Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin (STOP) Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu
Afternoon Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu (STOP) Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang (STOP)
Night Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu
Wuci 132 Morning Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu (STOP) Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 153 Morning Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen (STOP) Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen (STOP)
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 154 Morning Jun-You Shen Jui-Ting Yu Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen Ming-Che Ou (OFF)
Afternoon Jun-You Shen Quan-Yi Wei (STOP) Ming-Che Ou (OFF) Jui-Ting Yu
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou (OFF) Jui-Ting Yu
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 157 Morning Kuo-Hsi Lin Chih-Chuan Kao Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen (STOP) Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen (OFF)
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Ming Chen (STOP)
Night Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Ming Chen (OFF) Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu (STOP) Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu
Afternoon Kuang-Hui Chiu (STOP) Ping-Tsun Lai (STOP) Ping-Tsun Lai
Night Ya-Chiung Chu Tsai Chin-Hung
Wuci 159 Morning Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang (STOP) Rong-Tsung Lin
Afternoon Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP)
Night Yen-Fu Lin (STOP)
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin (STOP) Tsai Chin-Hung
Afternoon Yung-Wei Tung (STOP) Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen Zheng Wei
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning (STOP) Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee
Afternoon Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Chung-Chyi Tarng
Night Chung-Chu Ning Shih-Yi Chen (STOP) Chien-Chih Yu
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (OFF) Zhi-Quan Xu (STOP) Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu (OFF)
Wuci 175 Morning Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue
Afternoon Chia-Herng Yue (STOP) Jhih-Wei Syu
Wuci 201 Morning Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe Tsai-Kun Wu (STOP) Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim
Afternoon Chia-Ling Chang (STOP) Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien
Night Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng (STOP) Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng (STOP) Yuan-Chuan Kuo
Wuci 203 Morning Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Yi-Ting Kuo Jui-Min Chen (STOP) Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo
Night Cheng-Lin Tsai (STOP) Cheng-Lin Tsai (OFF)
Wuci 205 Morning Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu (STOP) Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen
Afternoon Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai (STOP)
Night Wen-Cheng Hsu Jui-Min Chen (STOP) Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Hong-Shin Chen (OFF) Ji-Kuen Yu (STOP) Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Ruo-Ping Jin (STOP) Hong-Shin Chen
Wuci 253 Afternoon Sheng-Chi Chen

Back