Urology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/16 106/03/17 106/03/18 106/03/19 106/03/20 106/03/21 106/03/22
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 39 Morning Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin
Wuci 118 Morning Yi-Sheng Lin
Wuci 120 Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night HaoPing Tai Chao-Yu Hsu (OFF) Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li
Night Yi-Sheng Lin Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP)

Back