Minimally invasive center
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/14 106/03/15 106/03/16 106/03/17 106/03/18 106/03/19 106/03/20
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 1 Night Po-Liang Chao (STOP)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu
Afternoon Hsin-Fan Wang
Shalu 11 Morning Hui-Hsin Chuang Shang-Chien Huang Ming-Han Hsieh (STOP) Hsiang-Hsiong Huang
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai
Afternoon Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin
Shalu 32 Morning Cheng-Lin Tsai Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Shalu 35 Morning Chung-Wen Chen Li-Li Huang (STOP) Shu-Yi Chen Chi-Chiang Yang
Afternoon Chi-Hsun Lien Li-Li Huang (STOP)
Shalu 37 Morning Min-Yung Kuo Hung-Yi Hsu Wong Hon Phin Ming-Ko Law
Afternoon Hung-Yi Hsu EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 39 Morning Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li Siu-San Tse
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen (STOP) Tien-Yu Tseng Chang-Hsu Chen
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP)
Shalu 53 Morning Chih-Tsung Liu Wai-Fai Tung Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Bao-Tzung Wu
Wuci 101 Morning LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Yen-Chang Li Pi-The Huang Lien-Fu Lin
Afternoon Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Night Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP)
Wuci 102 Morning Cheng-yu Hsu (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu
Afternoon Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang
Night Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li (STOP)
Afternoon Ming-Hung Tsai Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (STOP)
Night Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen
Night Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Wuci 106 Morning Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen Hsin-Fan Wang
Afternoon Chung-Wen Chen (STOP) Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen
Afternoon Shu-Yi Chen Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen
Wuci 108 Morning Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Ying-Tse Chang
Afternoon Hung-Che Huang Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen
Night Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen
Wuci 109 Morning Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Afternoon Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin (OFF) Li-Tsan Chu
Night Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin (OFF) Chii-Wen Chou
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen
Afternoon Tsung-Ming Chen
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN (OFF) Guo-Dong Chen
Afternoon Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue (OFF) EDIE ROSMIN
Night Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou
Wuci 116 Morning EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Afternoon Ming-Ko Law Wong Hon Phin Cheng-Hsiung Hsu Wong Hon Phin
Night Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Wong Hon Phin Ming-Ko Law
Wuci 118 Morning Yi-Sheng Lin
Wuci 119 Morning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Chung-Chyi Tarng
Afternoon Shih-Yi Chen (STOP) Ming-Jong Cheng (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP)
Night Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng
Wuci 120 Morning Chung-Chyi Tarng (STOP)
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen
Afternoon Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou HaoPing Tai
Night Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai Chao-Yu Hsu (OFF) Yi-Yan Li
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu
Afternoon Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin
Night Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Sheng Lin Zhon-Min Huang
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee (OFF) Kwen-Hsiung Chen Yung-Wei Chiu Chih-Tsung Liu
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee (OFF) Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li
Afternoon Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin (OFF) Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang (STOP) Chien-Jung Chang
Night Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Wuci 132 Morning Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 153 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng (STOP)
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 154 Morning Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu Jui-Ting Yu
Afternoon Quan-Yi Wei Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen
Night Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 157 Morning Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin Chih-Chuan Kao
Afternoon Kuo-Hsi Lin Sheng-Han Cheng Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP)
Night Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ya-Chiung Chu Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai
Afternoon Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai Kuang-Hui Chiu (STOP)
Night Tsai Chin-Hung Ya-Chiung Chu
Wuci 159 Morning Chi-Der Chiang Rong-Tsung Lin Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP)
Afternoon Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang Tsai Chin-Hung
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen Zheng Wei
Wuci 165 Afternoon Mann-Li Liu
Wuci 166 Morning Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Chung-Chyi Tarng Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning
Night Shih-Yi Chen (STOP) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo (STOP) Min-Yung Kuo (OFF)
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu
Afternoon Zhi-Quan Xu (STOP)
Wuci 201 Morning Tsai-Kun Wu Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe
Afternoon Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Chia-Ling Chang (STOP)
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Wuci 202 Morning Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu
Wuci 203 Morning Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai
Night Cheng-Lin Tsai (STOP) Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Afternoon Wan-Ni Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu
Night Jui-Min Chen Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu (OFF) Shao-Keh Hsu (OFF) Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen Hong-Shin Chen
Afternoon Ruo-Ping Jin Hong-Shin Chen
Wuci 253 Afternoon Sheng-Chi Chen

Back