Orthopedics
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/27 106/01/28 106/01/29 106/01/30 106/01/31 106/02/01 106/02/02
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu
Afternoon Hsin-Fan Wang (STOP)
Shalu 11 Morning Ming-Han Hsieh (STOP) Hsiang-Hsiong Huang (STOP) Hui-Hsin Chuang Shang-Chien Huang (OFF)
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai (STOP) Yun-Chiu Yang (STOP)
Afternoon Yen-Fu Lin (STOP) Tsai Chin-Hung (OFF) Yun-Chiu Yang
Shalu 32 Morning Cang-Ci Chen (STOP) Cheng-Lin Tsai (OFF) Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Shalu 33 Afternoon Chao-Chuan Wu (STOP)
Shalu 35 Morning Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen (OFF) Hung-Yi Hsu Shu-Yi Chen
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Shalu 37 Morning Min-Yung Kuo Wong Hon Phin
Afternoon EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 39 Morning HaoPing Tai (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang (OFF) Yi-Sheng Lin (OFF) Li-Hua Huang
Shalu 51 Morning Shi-Min Yang (STOP) Chang-Hsu Chen Tien-Yu Tseng (OFF)
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP)
Afternoon LIEW BOH KOON (STOP)
Shalu 53 Morning Kwen-Hsiung Chen (STOP) Chih-Tsung Liu (OFF) Wai-Fai Tung
Afternoon Bao-Tzung Wu (STOP)
Wuci 101 Morning Cheng-yu Hsu (STOP) Pi-The Huang (STOP) Lien-Fu Lin (STOP) LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Afternoon Lien-Fu Lin (STOP) Ming-Zer Chiang (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP)
Night LIEW BOH KOON (STOP) Cheng-yu Hsu (STOP) Lien-Fu Lin
Wuci 102 Morning Pi-The Huang (STOP) Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu (STOP) Cheng-yu Hsu (STOP) Chung-Cheng Liu
Afternoon Chung-Cheng Liu (STOP) Pi-The Huang (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP)
Night Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Shu-Yi Chen (STOP) Ming-Yang Tsai (STOP) Yen-Chang Li (STOP) Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai
Afternoon Yen-Chang Li (STOP) Ming-Yang Tsai (STOP) Ming-Hung Tsai Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li
Night Ming-Yang Tsai (STOP) Yen-Chang Li (OFF)
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang (STOP) Chi-Chiang Yang (STOP) Wai-Fai Tung (STOP) Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen (OFF) Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung (STOP) Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Night Wai-Fai Tung (STOP) Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen (OFF)
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen (STOP) Hsin-Fan Wang (STOP) Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen (OFF)
Afternoon Hung-Yi Hsu (STOP) Chung-Wen Chen (STOP) Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen (STOP) Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen (STOP)
Wuci 108 Morning Ying-Tse Chang (STOP) Hung-Che Huang (STOP) Ying-Tse Chang (STOP) Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen
Afternoon Hwg-Chang Chen (STOP) Hung-Che Huang (OFF) Ying-Tse Chang
Night Hwg-Chang Chen (STOP) Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee (STOP) Chung-Po Ko (STOP) Ruo-Ping Jin (STOP) Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Afternoon Ruo-Ping Jin (STOP) Li-Tsan Chu (STOP) Ming-Chung Lee (OFF) Chung-Po Ko Chii-Wen Chou
Night Ruo-Ping Jin (STOP) Chii-Wen Chou (STOP) Ming-Chung Lee (OFF) Li-Tsan Chu Chung-Po Ko
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen (STOP) Tsung-Ming Chen (STOP) Chung-Po Ko Tsung-Ming Chen
Afternoon Tsung-Ming Chen (STOP) Tsung-Ming Chen Ming-Yang Tsai (STOP)
Night Hong-Shin Chen
Wuci 113 Morning Tzu-Ming Chang (STOP) EDIE ROSMIN (STOP) Guo-Dong Chen (STOP) Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN (STOP) Ji-Kuen Yu (OFF) Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou
Night Jhih-Wei Syu (STOP) Shung-Sheng Tsou (STOP) Guo-Dong Chen (OFF) Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu (OFF)
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu (STOP) Ming-Ko Law (STOP) Cheng-Hsiung Hsu (STOP) EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang Guan-Qun Xue
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu (STOP) Hui-Shan Chen (STOP) Hui-Shan Chen (STOP) Wong Hon Phin
Night Chia-Herng Yue (STOP) Hui-Shan Chen (STOP) Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue
Wuci 117 Morning Sheng-Chi Chen (STOP) Chin-Sun Hung (STOP) Tsai-Kun Wu Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Yu-Chieh Cheng
Afternoon Tzu-Liang Hsu (STOP) Yu-Chieh Cheng (STOP) Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu
Night Chia-Hsiao Kuo (STOP) Tzu-Liang Hsu (STOP) Chin-Sun Hung
Wuci 118 Morning Yu-Chieh Cheng Chia-Hsiao Kuo (STOP) Li-Hua Huang Qi-Hong Liao (STOP) Shu-Ang Wang Chia-Hsiao Kuo
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung Shu-Ang Wang
Night Sheng-Chi Chen (STOP) Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP) Shih-Yi Chen (STOP) Tzu-Peng Lee (OFF) Chien-Chih Yu (OFF) Yuh-Chyuang Tsai
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Shih-Yi Chen (OFF) Ming-Jong Cheng
Night Tzu-Peng Lee (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP) Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng
Wuci 120 Morning Kuo-Hsien Hsieh (STOP) Kuo-Hsien Hsieh (OFF) Chung-Chyi Tarng (OFF)
Afternoon Min-Zhe Tung Kuo-Hsien Hsieh (OFF)
Wuci 121 Morning Li-Hua Huang (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng (STOP) HaoPing Tai (STOP) Hsiang-Lai Chen (STOP) Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen
Afternoon Yan-Quan Ou (STOP) HaoPing Tai (STOP) Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Night Chao-Yu Hsu (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Wuci 126 Morning Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang (STOP) Chao-Yu Hsu (STOP) Siu-San Tse Zhon-Min Huang (OFF) Chao-Yu Hsu
Afternoon Zhon-Min Huang (STOP) Min-Zhe Tung (STOP) Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li Siu-San Tse (OFF)
Night Zhon-Min Huang (STOP) Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Sheng Lin
Wuci 129 Morning Yung-Wei Chiu (STOP) Chih-Tsung Liu (STOP) Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Ren-Fu Liu (STOP) Chun-Yi Li (STOP) Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li
Afternoon Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen (STOP) Chih-Tsung Liu (OFF) Kwen-Hsiung Chen (STOP) Chih-Tsung Liu
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang (STOP) Chien-Jung Chang (STOP) Cheng-Sheng Lin (STOP) Cheng-Sheng Lin (OFF) Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu (OFF)
Afternoon Chien-Jung Chang (STOP) Bao-Tzung Wu (OFF) Cheng-Sheng Lin (OFF) Chien-Jung Chang (STOP)
Night Chien-Jung Chang (STOP) Cheng-Sheng Lin (STOP) Bao-Tzung Wu (OFF)
Wuci 132 Morning Chih-Tsung Liu (STOP) Bao-Tzung Wu (STOP) Bao-Tzung Wu (STOP) Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang
Afternoon Kwen-Hsiung Chen (STOP) Ren-Fu Liu (STOP)
Night Kwen-Hsiung Chen (STOP) Ren-Fu Liu
Wuci 153 Morning Sheng-Han Cheng (STOP) Kuo-Shu Chen (STOP) Kuo-Shu Chen (OFF) Kuo-Shu Chen (OFF) Sheng-Han Cheng (OFF)
Afternoon Kuo-Shu Chen (OFF) Sheng-Han Cheng (STOP)
Night Kuo-Shu Chen (STOP) Sheng-Han Cheng (OFF)
Wuci 154 Morning Jun-You Shen (STOP) Jui-Ting Yu (STOP) Jui-Ting Yu (STOP) Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou
Afternoon Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen (STOP) Quan-Yi Wei (OFF) Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Night Jun-You Shen (STOP) Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 157 Morning Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP) Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP) Kuo-Hsi Lin (OFF) Chih-Ming Chen (STOP)
Night Kuo-Hsi Lin (OFF) Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ming-Chang Yin (STOP) Ya-Chiung Chu (STOP) Ping-Tsun Lai (STOP) Ya-Chiung Chu Tsai-Kun Wu (OFF) Ya-Chiung Chu
Afternoon Kuang-Hui Chiu (STOP) Jai-Nien Tung (STOP) Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai
Night Ya-Chiung Chu (STOP) Tsai Chin-Hung
Wuci 159 Morning Yun-Chiu Yang (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang (OFF) Rong-Tsung Lin Ming-Chang Yin (STOP)
Afternoon Yen-Fu Lin (STOP) Ming-Chang Yin (STOP) Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP)
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang (STOP) Tsai Chin-Hung (STOP) Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang (STOP)
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen Zheng Wei
Wuci 165 Afternoon Mann-Li Liu
Wuci 166 Morning Shih-Yi Chen (STOP) Tzu-Peng Lee (STOP) Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning (OFF) Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee (OFF)
Afternoon Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (OFF) Chung-Chyi Tarng (OFF)
Night Chung-Chu Ning (STOP) Shih-Yi Chen (OFF) Chien-Chih Yu (OFF)
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo (STOP) Min-Yung Kuo (STOP)
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu
Afternoon Zhi-Quan Xu (STOP)
Wuci 175 Morning Shung-Sheng Tsou (STOP) Chia-Herng Yue (STOP) Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue (OFF) Jhih-Wei Syu
Wuci 201 Morning Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen (STOP) Mary-Ann Pe (STOP) Tsai-Kun Wu (OFF) Hung-Ping Chen (OFF) Paik-Seong Lim
Afternoon Chia-Ling Chang (STOP) Mary-Ann Pe (Instead) Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien
Night Hung-Ping Chen (STOP) Mary-Ann Pe (STOP) Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Shiaw-Wen Chien (STOP) Yuan-Chuan Kuo (STOP) Chang-Hsu Chen (STOP) Mary-Ann Pe (Instead) Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng (STOP) Tsai-Kun Wu (STOP) Ken-Hu Chang (STOP)
Night Shiaw-Wen Chien (STOP) Tsai-Kun Wu (STOP) Tien-Yu Tseng (OFF) Yuan-Chuan Kuo
Wuci 203 Morning Wan-Ni Tsai (STOP) Jui-Min Chen (STOP) Cheng-Lin Tsai (STOP) Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai (OFF) Cheng-Lin Tsai (OFF)
Night Cheng-Lin Tsai (STOP) Cheng-Lin Tsai (OFF)
Wuci 205 Morning Wen-Cheng Hsu (STOP) Wen-Cheng Hsu (STOP) Wan-Ni Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen
Afternoon Wen-Cheng Hsu (STOP) Wan-Ni Tsai (STOP)
Night Wen-Cheng Hsu (STOP) Jui-Min Chen Wan-Ni Tsai (OFF)
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu (STOP) Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen (STOP) Hong-Shin Chen (STOP) Ji-Kuen Yu (OFF) Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Ruo-Ping Jin (OFF) Hong-Shin Chen
Wuci 253 Afternoon Sheng-Chi Chen

Back