Obstetrics and Gynecology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/24 106/01/25 106/01/26 106/01/27 106/01/28 106/01/29 106/01/30
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu (OFF)
Afternoon Hsin-Fan Wang (STOP)
Night Ssu-Wen Chen (OFF) Ming-Dao Cai (OFF) Shi-Zhe Chen (STOP)
Shalu 11 Morning Ming-Han Hsieh Hui-Hsin Chuang Shang-Chien Huang Ming-Han Hsieh (STOP) Hsiang-Hsiong Huang (STOP)
Shalu 31 Morning Yun-Chiu Yang (STOP) Ping-Tsun Lai (STOP)
Afternoon Tsai Chin-Hung (OFF) Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin (STOP)
Shalu 32 Morning Cheng-Lin Tsai Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Cang-Ci Chen (STOP)
Shalu 33 Morning (STOP)
Afternoon Chao-Chuan Wu (STOP)
Shalu 35 Morning Chung-Wen Chen Hung-Yi Hsu Shu-Yi Chen Chi-Chiang Yang (STOP)
Afternoon Chi-Hsun Lien (OFF) Hung-Yi Hsu
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan (STOP)
Shalu 37 Morning Min-Yung Kuo Yi-Ze Liu (STOP)
Afternoon EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 38 Morning Pai-Liang Pan (STOP) Stella Tsai (STOP)
Afternoon Li-Li Huang (STOP)
Shalu 39 Morning Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen (OFF) Li-Hua Huang (OFF) HaoPing Tai (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Siu-San Tse (STOP)
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen Tien-Yu Tseng Shi-Min Yang (STOP)
Shalu 52 Morning Jun-Zheng Xu (STOP) Cheng-yu Hsu (STOP)
Afternoon LIEW BOH KOON (STOP)
Shalu 53 Morning Chih-Tsung Liu Wai-Fai Tung (OFF) Kwen-Hsiung Chen (STOP)
Afternoon Bao-Tzung Wu (STOP)
Wuci 101 Morning LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP) Pi-The Huang (STOP) Lien-Fu Lin (STOP)
Afternoon Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin (STOP) Ming-Zer Chiang (STOP)
Night Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON (STOP) Cheng-yu Hsu (STOP)
Wuci 102 Morning Cheng-yu Hsu (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang (STOP) Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu (STOP)
Afternoon Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu (STOP) Pi-The Huang (STOP)
Night Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai Shu-Yi Chen (STOP) Ming-Yang Tsai (STOP) Yen-Chang Li (STOP)
Afternoon Ming-Hung Tsai Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li (OFF) Yen-Chang Li (STOP) Ming-Yang Tsai (STOP)
Night Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (STOP)
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung (OFF) Chi-Chiang Yang (STOP) Chi-Chiang Yang (STOP) Wai-Fai Tung (STOP)
Afternoon Wai-Fai Tung (OFF) Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung (STOP) Chung-Wen Chen (STOP)
Night Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung (STOP)
Wuci 106 Morning Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen (STOP) Hsin-Fan Wang (STOP)
Afternoon Chung-Wen Chen (STOP) Chi-Hsun Lien (OFF) Hung-Yi Hsu (STOP)
Night Chi-Hsun Lien (OFF)
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien (OFF) Chi-Hsun Lien (OFF) Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen (STOP)
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen (STOP)
Wuci 108 Morning Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang (STOP) Hung-Che Huang (STOP) Ying-Tse Chang (STOP)
Afternoon Hung-Che Huang Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen (STOP)
Night Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen (STOP)
Wuci 109 Morning Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee (STOP) Chung-Po Ko (STOP) Ruo-Ping Jin (STOP)
Afternoon Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin (STOP) Li-Tsan Chu (STOP)
Night Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin (STOP) Chii-Wen Chou (STOP)
Wuci 110 Morning Chung-Po Ko Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen (STOP) Tsung-Ming Chen (STOP)
Afternoon Tsung-Ming Chen Ming-Yang Tsai (STOP) Tsung-Ming Chen (STOP)
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu (OFF) Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang (STOP) EDIE ROSMIN (STOP) Guo-Dong Chen (STOP)
Afternoon Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN (STOP)
Night Guo-Dong Chen (OFF) Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu (OFF) Jhih-Wei Syu (STOP) Shung-Sheng Tsou (STOP)
Wuci 116 Morning EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu (STOP) Ming-Ko Law (STOP) Cheng-Hsiung Hsu (STOP)
Afternoon Hui-Shan Chen (STOP) Zhao-Ming Shi (STOP) Cheng-Hsiung Hsu (STOP) Hui-Shan Chen (STOP)
Night Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue (OFF) Chia-Herng Yue (STOP) Hui-Shan Chen (STOP)
Wuci 117 Morning Tzu-Liang Hsu (STOP) Chin-Sun Hung Yu-Chieh Cheng Sheng-Chi Chen (STOP) Chin-Sun Hung (STOP) Tsai-Kun Wu
Afternoon Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu (STOP) Tzu-Liang Hsu (STOP) Yu-Chieh Cheng (STOP)
Night Chin-Sun Hung Chia-Hsiao Kuo (STOP) Tzu-Liang Hsu (STOP)
Wuci 118 Morning Qi-Hong Liao (STOP) Shu-Ang Wang Chia-Hsiao Kuo Yu-Chieh Cheng Chia-Hsiao Kuo (STOP) Li-Hua Huang
Afternoon Chin-Sun Hung Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Night Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng Sheng-Chi Chen (STOP)
Wuci 119 Morning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP) Shih-Yi Chen (STOP)
Afternoon Shih-Yi Chen (OFF) Ming-Jong Cheng (OFF) Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP)
Night Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee (STOP) Chung-Chyi Tarng (STOP)
Wuci 120 Morning Kuo-Hsien Hsieh Chung-Chyi Tarng Kuo-Hsien Hsieh (STOP)
Afternoon Min-Zhe Tung Kuo-Hsien Hsieh (OFF)
Wuci 121 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang (STOP) Yi-Yan Li (STOP)
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen (OFF) Wei-Chun Weng (STOP) HaoPing Tai (STOP) Hsiang-Lai Chen (STOP)
Afternoon Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou (STOP) HaoPing Tai (STOP)
Night Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai (OFF) Chao-Yu Hsu (STOP) Yi-Yan Li (STOP)
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse (STOP) Zhon-Min Huang (STOP) Chao-Yu Hsu (STOP)
Afternoon Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang (STOP) Min-Zhe Tung (STOP)
Night Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Yan Li (STOP) Zhon-Min Huang (STOP)
Wuci 127 Morning Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen (STOP) Su-Yun Huang (STOP) Kuang-Ping Peng (STOP)
Afternoon Kuang-Ping Peng Chien-Hung Kuo (Instead) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo (STOP) Ming-Dao Cai (STOP)
Night Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (STOP) Su-Yun Huang (STOP)
Wuci 128 Morning Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung Yun-Ping Chang (STOP) Wei-Chung Lin (STOP) Ssu-Wen Chen (STOP)
Afternoon Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin (STOP) Yung-Sheng Lin (STOP)
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin (STOP)
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen Yung-Wei Chiu (STOP) Chih-Tsung Liu (STOP)
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu (STOP) Chun-Yi Li (STOP)
Afternoon Chih-Tsung Liu Kwen-Hsiung Chen (STOP) Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen (STOP)
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang (STOP) Chien-Jung Chang (STOP) Cheng-Sheng Lin (STOP)
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang (STOP) Chien-Jung Chang (STOP)
Night Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang (STOP) Cheng-Sheng Lin (STOP)
Wuci 132 Morning Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang Chih-Tsung Liu (STOP) Bao-Tzung Wu (STOP) Bao-Tzung Wu (STOP)
Afternoon Kwen-Hsiung Chen (STOP) Ren-Fu Liu (STOP)
Night Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen (STOP)
Wuci 133 Morning Kim-Seng Law (STOP)
Wuci 135 Morning Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee (STOP) Chen-Lung Chien John Hsu (STOP) Chen-Lung Chien (STOP) Chen-Lung Chien (STOP)
Afternoon Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien John Hsu Wen-Sheng Wang (STOP) Jun-Zheng Xu (STOP)
Night Tien-Yung Wei Chen-Lung Chien Wen-Sheng Wang Li-Li Huang (STOP) John Hsu (STOP)
Wuci 136 Morning John Hsu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu (STOP) Tien-Yung Wei (STOP)
Afternoon Yue-Yuan Lee (STOP) Kim-Seng Law (STOP)
Wuci 137 Morning Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Kim-Seng Law Yung-Ling Chang (STOP) Yung-Ling Chang (STOP)
Afternoon Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei Tien-Yung Wei (OFF) Kim-Seng Law Kim-Seng Law (STOP)
Night Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Yung-Ling Chang (STOP) Wen-Sheng Wang (STOP)
Wuci 147 Morning Guang-Jou Lee (OFF) Pei-Jen Chen Guang-Jou Lee (OFF) Pei-Jen Chen (STOP) Huoy-Yi Lin (STOP) Huoy-Yi Lin (STOP)
Afternoon Pei-Jen Chen Hank Koeh Hank Koeh Pei-Jen Chen (STOP)
Night Hank Koeh Pei-Jen Chen (STOP)
Wuci 148 Morning Huoy-Yi Lin Hank Koeh (STOP) Pei-Jen Chen (STOP)
Wuci 149 Morning Anthony Li (OFF) Sau-Tung Chu Anthony Li (OFF) Anthony Li (STOP)
Afternoon Sau-Tung Chu Anthony Li (OFF)
Wuci 150 Morning Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai Shi-Wei Chen (STOP)
Afternoon Ping-Fu Lai Shi-Wei Chen (STOP) Shi-Wei Chen (STOP)
Night Shi-Wei Chen (STOP)
Wuci 151 Morning Hung-Min Chang (STOP) Hung-Min Chang (STOP) Hung-Min Chang (STOP)
Afternoon Pai-Liang Pan (STOP) Shang-Heng Wu Pai-Liang Pan (STOP)
Night Hung-Min Chang Pai-Liang Pan (STOP)
Wuci 152 Morning Stella Tsai (OFF) Chun-Hsiang Chang (Instead)
Afternoon Stella Tsai (STOP)
Wuci 153 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng (STOP) Kuo-Shu Chen (STOP)
Afternoon Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng (STOP)
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen (STOP)
Wuci 154 Morning Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen (STOP) Jui-Ting Yu (STOP) Jui-Ting Yu (STOP)
Afternoon Quan-Yi Wei Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen (STOP)
Night Ming-Che Ou Jui-Ting Yu (OFF) Jun-You Shen (STOP)
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 156 Morning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee (STOP) Chung-Chu Ning (STOP) Chun-Liang Lee (STOP)
Afternoon Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning (STOP) Chun-Liang Lee (STOP)
Night Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning (STOP)
Wuci 157 Morning Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP)
Afternoon Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP)
Night Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ya-Chiung Chu Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin (STOP) Ya-Chiung Chu (STOP) Ping-Tsun Lai (STOP)
Afternoon Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai Kuang-Hui Chiu (STOP) Jai-Nien Tung (STOP)
Night Tsai Chin-Hung Ya-Chiung Chu (STOP)
Wuci 159 Morning Chi-Der Chiang Rong-Tsung Lin Ming-Chang Yin (STOP) Yun-Chiu Yang (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Fang-Chuan Tai (STOP)
Afternoon Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Ming-Chang Yin (STOP)
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang (STOP) Tsai Chin-Hung (STOP)
Afternoon Yung-Wei Tung (OFF) Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang (STOP)
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen (OFF) Zheng Wei
Wuci 165 Afternoon Mann-Li Liu
Wuci 166 Morning Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen (STOP) Tzu-Peng Lee (STOP) Chien-Chih Yu (STOP)
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai Chung-Chyi Tarng Chien-Chih Yu (STOP) Chung-Chu Ning (STOP)
Night Shih-Yi Chen (OFF) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning (STOP)
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo (STOP) Min-Yung Kuo (STOP)
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu (STOP)
Afternoon Zhi-Quan Xu (STOP)
Wuci 175 Morning Guo-Dong Chen (OFF) Chia-Herng Yue (OFF) Shung-Sheng Tsou (STOP) Chia-Herng Yue (STOP)
Afternoon Chia-Herng Yue (OFF) Jhih-Wei Syu (OFF) Guo-Dong Chen (STOP)
Wuci 201 Morning Tsai-Kun Wu Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen (STOP) Mary-Ann Pe (STOP)
Afternoon Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Chia-Ling Chang (STOP)
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen (STOP) Mary-Ann Pe (STOP)
Wuci 202 Morning Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien (STOP) Yuan-Chuan Kuo (STOP) Chang-Hsu Chen (STOP)
Afternoon Ken-Hu Chang (STOP) Tien-Yu Tseng (STOP) Tsai-Kun Wu (STOP)
Night Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien (STOP) Tsai-Kun Wu (STOP)
Wuci 203 Morning Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai (STOP) Jui-Min Chen (STOP) Cheng-Lin Tsai (STOP)
Night Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai (OFF)
Wuci 205 Morning Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu (STOP) Wen-Cheng Hsu (STOP) Wan-Ni Tsai (STOP)
Afternoon Wan-Ni Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu (STOP)
Night Jui-Min Chen Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu (STOP)
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu (OFF) Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu (STOP)
Wuci 252 Morning Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen (STOP) Hong-Shin Chen (STOP)
Afternoon Ruo-Ping Jin Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 253 Morning Chia-Hung Lin Chia-Hung Lin
Afternoon Sheng-Chi Chen
Wuci 255 Morning Wei-Xin Jiang Wei-Xin Jiang

Back