Obstetrics and Gynecology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/08 105/12/09 105/12/10 105/12/11 105/12/12 105/12/13 105/12/14
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu
Afternoon Hsin-Fan Wang Li-Li Huang (STOP)
Night Ming-Dao Cai Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen
Shalu 9 Morning Shu-Yi Chen (STOP)
Shalu 11 Morning Shang-Chien Huang Ming-Han Hsieh Hsiang-Hsiong Huang Po-Liang Chao (STOP) Hui-Hsin Chuang
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai Yun-Chiu Yang (STOP)
Afternoon Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung
Shalu 32 Morning Wan-Ni Tsai Cang-Ci Chen (STOP) Cheng-Lin Tsai Wen-Cheng Hsu
Shalu 35 Morning Shu-Yi Chen (OFF) Hung-Yi Hsu (STOP) Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Hung-Yi Hsu
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Shalu 36 Morning Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan Su-Yun Huang
Shalu 37 Morning Min-Yung Kuo
Afternoon EDIE ROSMIN
Shalu 38 Morning Stella Tsai (STOP) Pai-Liang Pan (STOP)
Afternoon Stella Tsai Li-Li Huang (STOP)
Shalu 39 Morning Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen
Shalu 51 Morning Tien-Yu Tseng Shi-Min Yang (STOP) Tien-Yu Tseng (STOP) Chang-Hsu Chen
Shalu 52 Morning Jun-Zheng Xu Cheng-yu Hsu (STOP)
Afternoon LIEW BOH KOON (STOP)
Shalu 53 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu Wai-Fai Tung
Afternoon Bao-Tzung Wu (OFF)
Shalu 55 Morning Yi-Yan Li (STOP)
Wuci 101 Morning LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP) Pi-The Huang Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin
Afternoon LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Night Lien-Fu Lin (OFF) LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP)
Wuci 102 Morning Cheng-yu Hsu (STOP) Pi-The Huang Chung-Cheng Liu Cheng-yu Hsu (STOP) Chung-Cheng Liu
Afternoon Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Chung-Cheng Liu Pi-The Huang
Night Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Ming-Yang Tsai Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li Yen-Chang Li
Afternoon Yen-Chang Li Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (OFF) Ming-Hung Tsai Ming-Yang Tsai
Night Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li
Wuci 105 Morning Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen
Afternoon Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Night Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen (STOP) Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen Hsin-Fan Wang Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen (STOP) Hung-Yi Hsu (STOP)
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen
Wuci 108 Morning Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang
Afternoon Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Ying-Tse Chang
Night Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chung-Po Ko
Night Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Chung-Po Ko Tsung-Ming Chen
Afternoon Ming-Yang Tsai (STOP) Tsung-Ming Chen (STOP) Tsung-Ming Chen (STOP) Tsung-Ming Chen
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu
Afternoon Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu
Night Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue
Wuci 116 Morning Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu
Night Chia-Herng Yue (OFF) Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN
Wuci 117 Morning Yu-Chieh Cheng Sheng-Chi Chen Chin-Sun Hung Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung
Afternoon Tzu-Liang Hsu Yu-Chieh Cheng Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu
Night Chin-Sun Hung Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu
Wuci 118 Morning Chia-Hsiao Kuo Yu-Chieh Cheng Chia-Hsiao Kuo Shu-Ang Wang Shu-Ang Wang
Afternoon Shu-Ang Wang Chin-Sun Hung
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Yuh-Chyuang Tsai Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu
Afternoon Ming-Jong Cheng Yuh-Chyuang Tsai (OFF) Yuh-Chyuang Tsai Shih-Yi Chen
Night Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng
Wuci 120 Morning Yi-Yan Li (STOP) Kuo-Hsien Hsieh Kuo-Hsien Hsieh Chung-Chyi Tarng
Afternoon Kuo-Hsien Hsieh Min-Zhe Tung (OFF)
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night HaoPing Tai Chao-Yu Hsu Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Siu-San Tse Zhon-Min Huang Bo-Hua Wen (OFF) Yi-Yan Li
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP)
Wuci 127 Morning Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng
Afternoon Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI
Night Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu
Wuci 128 Morning Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin Chien-Chang Wu
Afternoon Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Yun-Ping Chang
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin
Wuci 129 Morning Kwen-Hsiung Chen Yung-Wei Chiu Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Kwen-Hsiung Chen (STOP)
Night Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Wuci 131 Morning Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Afternoon Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin
Night Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu
Wuci 132 Morning Chien-Jung Chang Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu
Afternoon Shin-Chung Liu (STOP) Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning Kim-Seng Law (STOP)
Wuci 135 Morning Chen-Lung Chien John Hsu (STOP) Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee (STOP)
Afternoon John Hsu Wen-Sheng Wang Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien
Night Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang (STOP) John Hsu Tien-Yung Wei Chen-Lung Chien
Wuci 136 Morning Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu
Afternoon Kim-Seng Law
Wuci 137 Morning Yung-Ling Chang (OFF) Kim-Seng Law Yung-Ling Chang (OFF) Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law
Afternoon Tien-Yung Wei Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei
Night Jun-Zheng Xu Yung-Ling Chang (OFF) Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang
Wuci 147 Morning Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen
Afternoon Hank Koeh Pei-Jen Chen Pei-Jen Chen Hank Koeh
Night Pei-Jen Chen Hank Koeh
Wuci 148 Morning Hank Koeh Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Wuci 149 Morning Anthony Li Anthony Li Anthony Li
Afternoon Anthony Li
Wuci 150 Morning Shi-Wei Chen Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai (OFF)
Afternoon Zhong-Xiong Chen (STOP) Shi-Wei Chen Shi-Wei Chen Chun-Hsiang Chang (Instead)
Night Shi-Wei Chen (OFF)
Wuci 151 Morning Hung-Min Chang Hung-Min Chang Hung-Min Chang
Afternoon Shang-Heng Wu Pai-Liang Pan (STOP) Pai-Liang Pan (STOP) Hung-Min Chang (STOP)
Night Hung-Min Chang Pai-Liang Pan (STOP)
Wuci 152 Morning Stella Tsai Stella Tsai
Afternoon Stella Tsai (STOP)
Wuci 153 Morning Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng (STOP)
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 154 Morning Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen
Afternoon Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen Quan-Yi Wei Ming-Che Ou
Night Jui-Ting Yu Jun-You Shen Ming-Che Ou
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Yi-Ze Liu
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 156 Morning Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Afternoon Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Night Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Wuci 157 Morning Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP) Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen (STOP)
Night Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen
Wuci 158 Morning Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu (OFF) Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu Tsai-Kun Wu
Afternoon Fang-Chuan Tai (STOP) Kuang-Hui Chiu (STOP) Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai
Night Tsai Chin-Hung Ya-Chiung Chu
Wuci 159 Morning Ming-Chang Yin (STOP) Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang Rong-Tsung Lin
Afternoon Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin
Night Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP)
Wuci 160 Morning Tsai Chin-Hung Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 161 Afternoon Bo-Rong Huang (STOP)
Wuci 163 Morning Zheng Wei Ying-Tsung Chen
Wuci 165 Afternoon Mann-Li Liu
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning
Afternoon Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai Chung-Chyi Tarng
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Shih-Yi Chen
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Chia-Hui Kao
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue (OFF) Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue (OFF) Guo-Dong Chen
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue Jhih-Wei Syu
Wuci 201 Morning Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Tsai-Kun Wu Hung-Ping Chen
Afternoon Shiaw-Wen Chien Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng (Instead)
Night Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu Ken-Hu Chang (STOP) Ying-Lan You (STOP)
Night Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo
Wuci 203 Morning Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai
Afternoon Cheng-Lin Tsai (STOP)
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Afternoon Wan-Ni Tsai (STOP) Wen-Cheng Hsu
Night Wen-Cheng Hsu Jui-Min Chen Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou
Afternoon Hong-Shin Chen Ruo-Ping Jin
Wuci 253 Morning Chia-Hung Lin Chia-Hung Lin
Afternoon Sheng-Chi Chen
Wuci 255 Morning Wei-Xin Jiang Wei-Xin Jiang

Back