Obstetrics and Gynecology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/05 106/03/06 106/03/07 106/03/08 106/03/09 106/03/10 106/03/11
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Shalu 1 Night Po-Liang Chao (STOP)
Shalu 2 Morning Wen-Chung Feng (STOP)
Afternoon Hsueh-Ming Chen (STOP) Shao-Keh Hsu (STOP) Wen-Chung Feng (STOP)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu
Afternoon Hsin-Fan Wang
Night Shi-Zhe Chen (OFF) Ssu-Wen Chen (STOP) Ming-Dao Cai
Shalu 11 Morning Hsiang-Hsiong Huang Ming-Han Hsieh Hui-Hsin Chuang Shang-Chien Huang Ming-Han Hsieh (STOP)
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai
Afternoon Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang
Shalu 32 Morning Cheng-Lin Tsai Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai
Shalu 33 Morning Wei-Xin Jiang
Afternoon Chia-Hung Lin
Shalu 35 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Li-Li Huang (STOP) Shu-Yi Chen
Afternoon Chi-Hsun Lien Li-Li Huang (STOP)
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan
Shalu 37 Morning Min-Yung Kuo Hung-Yi Hsu Wong Hon Phin Ming-Ko Law
Afternoon Hung-Yi Hsu EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 38 Morning Stella Tsai Pai-Liang Pan (STOP)
Afternoon Stella Tsai (STOP)
Shalu 39 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang HaoPing Tai Yi-Yan Li
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen (STOP) Tien-Yu Tseng Chang-Hsu Chen
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP) Jun-Zheng Xu
Shalu 53 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu Wai-Fai Tung
Afternoon Bao-Tzung Wu
Wuci 101 Morning Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Yen-Chang Li Pi-The Huang
Afternoon LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin
Night Cheng-yu Hsu (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Wuci 102 Morning Chung-Cheng Liu Cheng-yu Hsu (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP)
Afternoon Pi-The Huang Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu
Night Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Wuci 103 Morning Yen-Chang Li (STOP) Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai
Afternoon Ming-Yang Tsai (STOP) Ming-Hung Tsai Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li Yen-Chang Li
Night Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li
Wuci 105 Morning Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang
Afternoon Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen
Wuci 106 Morning Hsin-Fan Wang Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen (STOP) Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen
Wuci 108 Morning Ying-Tse Chang Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Hwg-Chang Chen Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Afternoon Hwg-Chang Chen Hung-Che Huang Ying-Tse Chang
Night Hwg-Chang Chen Chiao-Sen Wu (STOP) Ying-Tse Chang Hung-Che Huang
Wuci 109 Morning Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen Chung-Po Ko Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen
Afternoon Tsung-Ming Chen
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN
Afternoon EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue
Night Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu
Wuci 116 Morning Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Tzu-Ming Chang Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law
Afternoon Wong Hon Phin (OFF) Ming-Ko Law Wong Hon Phin Cheng-Hsiung Hsu
Night Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN Chia-Herng Yue Wong Hon Phin
Wuci 117 Morning Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Yu-Chieh Cheng Sheng-Chi Chen Chin-Sun Hung
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu Tzu-Liang Hsu
Night Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Chia-Hsiao Kuo
Wuci 118 Morning Shu-Ang Wang Yi-Sheng Lin Shu-Ang Wang Chia-Hsiao Kuo Yu-Chieh Cheng Chia-Hsiao Kuo
Afternoon Chin-Sun Hung Shu-Ang Wang Qi-Hong Liao (STOP)
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng
Afternoon Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Shih-Yi Chen (STOP) Ming-Jong Cheng (STOP) Yuh-Chyuang Tsai (STOP)
Night Chung-Chyi Tarng Ming-Jong Cheng Chung-Chyi Tarng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Kuo-Hsien Hsieh Chung-Chyi Tarng (STOP) Kuo-Hsien Hsieh
Afternoon Min-Zhe Tung Kuo-Hsien Hsieh
Wuci 121 Morning Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang
Wuci 125 Morning Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Yan-Quan Ou
Night Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai Chao-Yu Hsu
Wuci 126 Morning Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Yi-Sheng Lin Bo-Hua Wen (STOP) Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP) Yi-Sheng Lin
Wuci 127 Morning Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Kuang-Ping Peng (Instead) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (OFF)
Wuci 128 Morning Ssu-Wen Chen Chien-Chang Wu (OFF) Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung (STOP) Yun-Ping Chang Wei-Chung Lin (OFF)
Afternoon Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung (STOP) Wei-Chung Lin
Night Hao-Huang Hung (STOP) Wei-Chung Lin
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen Yung-Wei Chiu
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu
Afternoon Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin (OFF) Cheng-Sheng Lin (OFF) Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang
Afternoon Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin (OFF) Chien-Jung Chang (STOP)
Night Cheng-Sheng Lin (OFF) Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang
Wuci 132 Morning Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu
Afternoon Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning Kim-Seng Law (STOP)
Wuci 135 Morning Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee (STOP) Chen-Lung Chien John Hsu (STOP) Chen-Lung Chien
Afternoon Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien John Hsu Wen-Sheng Wang
Night John Hsu Tien-Yung Wei Chen-Lung Chien Wen-Sheng Wang Li-Li Huang (STOP)
Wuci 136 Morning Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu
Afternoon Yue-Yuan Lee (STOP) Kim-Seng Law
Wuci 137 Morning Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Kim-Seng Law Yung-Ling Chang (OFF)
Afternoon Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei Tien-Yung Wei Jun-Zheng Xu
Night Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Yung-Ling Chang
Wuci 147 Morning Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Afternoon Pei-Jen Chen Hank Koeh Hank Koeh Pei-Jen Chen
Night Pei-Jen Chen Hank Koeh
Wuci 148 Morning Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin Hank Koeh
Wuci 149 Morning Anthony Li Sau-Tung Chu Sau-Tung Chu Anthony Li
Afternoon Anthony Li Anthony Li
Wuci 150 Morning Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai Shi-Wei Chen
Afternoon Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai Shi-Wei Chen
Night Shi-Wei Chen (OFF)
Wuci 151 Morning Hung-Min Chang Hung-Min Chang Hung-Min Chang
Afternoon Pai-Liang Pan (STOP) Pai-Liang Pan (STOP) Fan-Hsiang Chi Shang-Heng Wu (STOP)
Night Hung-Min Chang Pai-Liang Pan (STOP)
Wuci 152 Morning Stella Tsai Stella Tsai
Afternoon Stella Tsai
Wuci 153 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng (STOP)
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 154 Morning Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen (OFF) Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu
Afternoon Jun-You Shen (OFF) Quan-Yi Wei Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP)
Night Jun-You Shen (OFF) Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Yi-Ze Liu
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 156 Morning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Afternoon Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Night Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee
Wuci 157 Morning Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin (OFF)
Afternoon Chih-Chuan Kao (STOP) Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen (STOP) Chih-Tsung Liu
Night Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao
Wuci 158 Morning Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu
Afternoon Jai-Nien Tung (STOP) Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai Ping-Tsun Lai
Night Ya-Chiung Chu Tsai Chin-Hung
Wuci 159 Morning Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang Rong-Tsung Lin Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin
Afternoon Ming-Chang Yin Ming-Chang Yin (STOP) Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin Tsai Chin-Hung Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Afternoon Yung-Wei Tung Kai-Wei Chang
Night Kai-Wei Chang
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen Zheng Wei
Wuci 165 Afternoon Mann-Li Liu
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Tzu-Peng Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai (STOP) Chung-Chyi Tarng Chien-Chih Yu (STOP)
Night Shih-Yi Chen (STOP) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo (STOP) Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu (OFF) Zhi-Quan Xu Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu (OFF) Zhi-Quan Xu (STOP) Zhi-Quan Xu
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou
Afternoon Guo-Dong Chen (STOP) Chia-Herng Yue Jhih-Wei Syu
Wuci 201 Morning Mary-Ann Pe Tsai-Kun Wu Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim (OFF) Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Afternoon Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Chia-Ling Chang (STOP)
Night Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen
Wuci 202 Morning Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo
Afternoon Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien
Wuci 203 Morning Cheng-Lin Tsai Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen
Night Cheng-Lin Tsai (STOP) Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu
Afternoon Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai (STOP)
Night Wen-Cheng Hsu Jui-Min Chen Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen
Afternoon Ruo-Ping Jin Hong-Shin Chen
Wuci 253 Morning Chia-Hung Lin (STOP) Chia-Hung Lin
Afternoon Sheng-Chi Chen
Wuci 255 Morning Wei-Xin Jiang (STOP) Wei-Xin Jiang (STOP)

Back