General surgery
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/13 109/10/14 109/10/15 109/10/16 109/10/17 109/10/18 109/10/19
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 2 Afternoon Yun-Chiu Yang
Shalu 3 Morning Chang-Hsu Chen
Wuci 101 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 103 Afternoon Quan-Yi Wei (STOP)
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen (STOP)
Night Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Chieh-Ling Chen Wai-Fai Tung
Wuci 106 Morning Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen Chi-Chiang Yang
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen
Afternoon Shu-Yi Chen Chieh-Ling Chen Chung-Wen Chen
Wuci 108 Morning Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen
Afternoon Wei-Chih Liao Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin
Night Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao
Wuci 110 Morning Chih-Chuan Kao Wei-Chih Liao
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen Jie-Ru Yang (STOP) Wei-Chih Liao Chieh-Ling Chen
Afternoon Chieh-Ling Chen
Wuci 129 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li
Afternoon Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang (OFF) Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Night Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Wuci 132 Morning Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 157 Morning Wei-Chih Liao (STOP)
Afternoon Pei-Wen Tai (STOP) Sheng-Han Cheng
Wuci 158 Morning Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu
Afternoon Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Kuang-Hui Chiu (STOP) Jun-You Shen
Night Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen Bor-Jen Lee Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 201 Morning Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe
Afternoon Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Wen-Chih Liu (STOP) Tien-Yu Tseng
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Wuci 202 Morning Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen
Afternoon Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Wen-Chih Liu (STOP) Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu
Wuci 203 Morning Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo
Afternoon Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu (OFF) Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Night Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng

Back