Neurosurgery
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/11/07 109/11/08 109/11/09 109/11/10 109/11/11 109/11/12 109/11/13
(Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)
Shalu 2 Afternoon Yun-Chiu Yang
Shalu 3 Morning Chang-Hsu Chen
Shalu 11 Morning Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin Shang-Chien Huang Wei-Sheng Huang
Wuci 101 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 103 Morning Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Quan-Yi Wei (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Afternoon Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung Hsin-Fan Wang (STOP) Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Wuci 106 Morning Chi-Chiang Yang Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien
Afternoon Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Night Chieh-Ling Chen
Wuci 108 Morning Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin
Afternoon Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao Chih-Ming Chen
Night Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai
Wuci 109 Morning Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chii-Wen Chou
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Wuci 110 Morning Chih-Chuan Kao Wei-Chih Liao
Afternoon Chung-Po Ko Ning Yang (STOP)
Night Hong-Shin Chen (STOP)
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP) Cheng-Hsiung Hsu
Afternoon Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue
Night Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen Ji-Kuen Yu Shung-Sheng Tsou
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen Wei-Chih Liao Chieh-Ling Chen
Afternoon Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law (OFF) Ji-Kuen Yu
Afternoon Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Night Cheng-Hsiung Hsu Ming-Ko Law (OFF)
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li (OFF) Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu
Afternoon Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang (OFF) Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang You-Jie Lin (STOP)
Night Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang
Wuci 132 Morning Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu
Afternoon Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 157 Morning Yao-Hsien Tseng
Afternoon Pei-Wen Tai (STOP) Wei-Chih Liao (STOP)
Wuci 158 Morning Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen
Afternoon Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Kuang-Hui Chiu (STOP)
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen Bor-Jen Lee
Afternoon Chien-Jung Chang (STOP)
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu (STOP) Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu
Afternoon Zhi-Quan Xu (OFF) Zhi-Quan Xu
Wuci 201 Morning Chang-Hsu Chen (OFF) Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe
Afternoon Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Wen-Chih Liu (STOP)
Night Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen
Wuci 202 Morning Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien
Afternoon Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Wen-Chih Liu (STOP) Shiaw-Wen Chien
Wuci 203 Morning Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Afternoon Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu Cheng-Lin Tsai
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Afternoon Tzu-Fan Huang (STOP)
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Ruo-Ping Jin Jyong-Ci Shen Hong-Shin Chen Ruo-Ping Jin
Wuci 253 Morning Chung-Po Ko
Afternoon Sheng-Chi Chen Chia-Hsiao Kuo
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back