Urology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/09/22 109/09/23 109/09/24 109/09/25 109/09/26 109/09/27 109/09/28
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Wuci 111 Morning Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Afternoon Min-Zhe Tung Chin-Heng Lu
Night Chin-Heng Lu Hao-Ping Tai Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu
Afternoon Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF) Hao-Ping Tai
Night Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen
Afternoon Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou (STOP) Yen-Chuan Ou
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Li-Hua Huang (OFF) Chin-Heng Lu

Back