Minimally invasive center
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/06/03 109/06/04 109/06/05 109/06/06 109/06/07 109/06/08 109/06/09
(Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
Shalu 2 Afternoon Yun-Chiu Yang
Shalu 3 Morning Chang-Hsu Chen
Shalu 11 Morning Chieh-Min Lin Shang-Chien Huang Wei-Sheng Huang Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh
Shalu 51 Morning Tien-Yu Tseng
Wuci 101 Morning Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 103 Morning Yung-Wei Chiu Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Quan-Yi Wei (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD Wang,Shyanher MD.PHD (STOP)
Wuci 105 Morning Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Afternoon Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Night Chung-Wen Chen Chieh-Ling Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Wuci 106 Morning Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen Hung-Yi Hsu
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien
Afternoon Shu-Yi Chen Chieh-Ling Chen
Night Shu-Yi Chen (STOP)
Wuci 108 Morning Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai
Afternoon Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao
Night Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin
Wuci 109 Morning Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou
Afternoon Chung-Po Ko (STOP) Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Night Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee
Wuci 110 Morning Wei-Chih Liao Jie-Ru Yang (STOP) Chih-Chuan Kao
Afternoon Chung-Ling Chao (STOP) Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (STOP)
Wuci 111 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin
Afternoon Min-Zhe Tung
Night Chin-Heng Lu Hao-Ping Tai Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen (STOP) Guan-Qun Xue Cheng-Hsiung Hsu Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue
Afternoon Wen-Chan Chao Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu
Night Guo-Dong Chen Ji-Kuen Yu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP)
Wuci 115 Morning Jie-Ru Yang (STOP) Wei-Chih Liao Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen
Afternoon Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Ming-Ko Law Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Ming-Ko Law
Night Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Wuci 119 Morning Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng (STOP) Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai
Afternoon Ming-Jong Cheng (STOP)
Night Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng (STOP) Ying-Han Tsai (STOP) Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng
Wuci 125 Morning Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Afternoon Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF) Hao-Ping Tai Li-Hua Huang
Night Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse
Afternoon Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou (STOP) Yen-Chuan Ou
Night Chao-Yu Hsu (OFF) Siu-San Tse
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu (STOP) Chin-Heng Lu
Night Chin-Heng Lu Li-Hua Huang
Wuci 129 Morning Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen Bor-Chih Cheng Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu
Afternoon Ching-Wen Wu
Night Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Wuci 130 Morning Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu
Night Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin
Afternoon Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang (STOP) Bao-Tzung Wu
Night Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Wuci 132 Morning Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen (OFF) Ren-Fu Liu
Night Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 157 Morning You-Qing Huang (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Wei-Chih Liao (STOP)
Afternoon Wei-Chih Liao (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Pei-Wen Tai (STOP)
Wuci 158 Morning Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu (STOP) Jui-Ting Yu Ming-Che Ou
Afternoon Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Night Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen Chien-Jung Chang Bor-Jen Lee Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 166 Morning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu (STOP) Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Afternoon Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Night Ying-Han Tsai (STOP) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP) Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan
Afternoon Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu
Wuci 201 Morning Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe Wen-Chih Liu
Afternoon Paik-Seong Lim (STOP) Shiaw-Wen Chien (OFF) Wen-Chih Liu Tien-Yu Tseng Hung-Ping Chen
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Wuci 202 Morning Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien (OFF) Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng
Afternoon Wen-Chih Liu Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu
Night Yuan-Chuan Kuo Wen-Chih Liu Shiaw-Wen Chien (OFF) Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Wuci 203 Morning Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai
Afternoon Jai-Nien Tung (STOP) Wen-Cheng Hsu (OFF) Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo
Night Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu
Afternoon Hong-Shin Chen Ruo-Ping Jin Ruo-Ping Jin
Wuci 253 Morning Chung-Po Ko
Afternoon Sheng-Chi Chen Chia-Hsiao Kuo
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back