Orthopedics
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/09/26 109/09/27 109/09/28 109/09/29 109/09/30 109/10/01 109/10/02
(Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)
Shalu 2 Morning Yung-Wei Chiu (STOP)
Shalu 3 Morning Chang-Hsu Chen
Shalu 11 Morning Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin Wei-Sheng Huang
Wuci 101 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng (OFF)
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Kuo-Shu Chen
Wuci 103 Morning Wang,Shyanher MD.PHD Yu-Chi Hsiao (STOP)
Afternoon Quan-Yi Wei (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Chi-Chiang Yang
Afternoon Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung Hsin-Fan Wang (STOP) Wai-Fai Tung
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Wuci 106 Morning Chi-Chiang Yang Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen (OFF)
Afternoon Hung-Yi Hsu
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien
Afternoon Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Night Chieh-Ling Chen
Wuci 108 Morning Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai Kuo-Hsi Lin
Afternoon Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao Ya-Ting Hsu (STOP)
Night Chih-Chuan Kao (OFF) Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen
Wuci 109 Morning Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Ruo-Ping Jin (OFF)
Wuci 110 Morning Pei-Cheng Huang Chih-Chuan Kao (OFF) Wei-Chih Liao Yung-Wei Chiu
Afternoon Chung-Ling Chao (STOP) Chung-Po Ko
Wuci 111 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Sheng Lin
Afternoon Min-Zhe Tung Chin-Heng Lu
Night Yi-Yan Li Chin-Heng Lu Yi-Sheng Lin
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP) Cheng-Hsiung Hsu
Afternoon Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao Guan-Qun Xue
Night Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen Shung-Sheng Tsou
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen Jie-Ru Yang (STOP) Chieh-Ling Chen
Afternoon Cheng-Hsi Chang (STOP) Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen (STOP)
Wuci 116 Morning Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law Ji-Kuen Yu (OFF)
Afternoon Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Night Cheng-Hsiung Hsu Ming-Ko Law
Wuci 117 Morning Chin-Sun Hung Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Sheng-Chi Chen
Afternoon Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu
Night Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo (OFF)
Wuci 118 Morning Yu-Chieh Cheng Shu-Ang Wang Shu-Ang Wang Xuan-You Lin
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu (OFF) Tzu-Peng Lee
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Kuo-Hsien Hsieh Wen-Chun Yeh (STOP) Kuo-Hsien Hsieh
Wuci 125 Morning Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Wei-Chun Weng
Afternoon Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night Wei-Chun Weng (OFF)
Wuci 126 Morning Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse (OFF) Zhon-Min Huang Siu-San Tse
Afternoon Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou (STOP)
Night Siu-San Tse (OFF) Chao-Yu Hsu (OFF)
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu (STOP)
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu (OFF) Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Bor-Chih Cheng
Afternoon (STOP) Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee (STOP)
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Afternoon Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Kwen-Hsiung Chen (STOP) Chun-Yi Li
Night Chun-Yi Li
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang
Afternoon Chien-Jung Chang (STOP) Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin
Night Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang
Wuci 132 Morning Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu (OFF)
Afternoon Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 157 Morning Wei-Chih Liao (STOP) You-Qing Huang (STOP)
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Pei-Wen Tai (STOP) Wei-Chih Liao (STOP)
Wuci 158 Morning Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen Jun-You Shen
Afternoon Jun-You Shen Ming-Che Ou
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen Bor-Jen Lee
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu (OFF) Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning
Afternoon Chung-Chu Ning
Night Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu (STOP) Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan (OFF) Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu
Afternoon Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP)
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Shung-Sheng Tsou
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 201 Morning Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Afternoon Tien-Yu Tseng Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim Wen-Chih Liu (STOP)
Night Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen
Wuci 202 Morning Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien
Afternoon Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien
Wuci 203 Morning Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai (OFF)
Afternoon Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo (STOP)
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Afternoon Tzu-Fan Huang (STOP)
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou
Afternoon Ruo-Ping Jin Jyong-Ci Shen Ruo-Ping Jin (OFF)
Wuci 253 Morning Chung-Po Ko
Afternoon Sheng-Chi Chen Chia-Hsiao Kuo (OFF)
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen (OFF)

Back