Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/09/29 109/09/30 109/10/01 109/10/02 109/10/03 109/10/04 109/10/05
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai (OFF)
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan (OFF)
Shalu 51 Morning Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou (STOP) Hung-Yi Li (STOP)
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai
Wuci 103 Afternoon Yi-Ze Liu
Wuci 122 Morning CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Cheng-Han Tsai
Afternoon Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen (OFF) Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai
Night Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang
Wuci 123 Morning Nien-Ning Ho (Instead) Nien-Ning Ho (Instead) Hung-Yi Li (STOP) Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao Wei-Kang Tsao
Afternoon Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao (STOP) Nien-Ning Ho (OFF) Po-Yu Lai
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li

Back