Obstetrics and Gynecology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/08 109/10/09 109/10/10 109/10/11 109/10/12 109/10/13 109/10/14
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 2 Afternoon Yun-Chiu Yang CHNG SZE HOEI
Night Ming-Dao Cai Shi-Zhe Chen (OFF) Cheng-Han Tsai
Shalu 3 Morning Chi-Chia Cheng (STOP) Chang-Hsu Chen Wei-Xin Jiang (OFF)
Afternoon Chi-Chia Cheng (STOP)
Shalu 11 Morning Shang-Chien Huang Wei-Sheng Huang Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Hong-Lyue Liou (OFF) Hung-Yi Li (STOP) Su-Yun Huang
Shalu 52 Morning Jui-Yao Lin (OFF) Po-Yu Lai
Wuci 101 Morning Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 103 Morning Yu-Chi Hsiao (STOP) Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Yi-Ze Liu (STOP) Quan-Yi Wei (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 105 Morning Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen
Afternoon Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung
Night Jie-Ru Yang (STOP) Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen (OFF) Chi-Chiang Yang Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien
Afternoon Jie-Ru Yang (STOP) Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen
Night Chieh-Ling Chen
Wuci 108 Morning Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai
Afternoon Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao
Night Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Night Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu
Wuci 110 Morning Yung-Wei Chiu Pei-Cheng Huang Chih-Chuan Kao Wei-Chih Liao (OFF)
Afternoon Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (STOP)
Wuci 111 Morning Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang
Afternoon Chin-Heng Lu Min-Zhe Tung
Night Hao-Ping Tai Yi-Sheng Lin (OFF) Yi-Yan Li Chin-Heng Lu
Wuci 113 Morning Guan-Qun Xue Cheng-Hsiung Hsu Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP)
Afternoon Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao
Night Ji-Kuen Yu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen
Wuci 115 Morning Wei-Chih Liao Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Afternoon Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law (OFF)
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Ming-Ko Law (OFF)
Night Chia-Herng Yue Ming-Ko Law (OFF) Cheng-Hsiung Hsu
Wuci 117 Morning Tzu-Liang Hsu Sheng-Chi Chen Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung
Afternoon Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo Chia-Hsiao Kuo
Night Chin-Sun Hung Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin
Wuci 118 Morning Yu-Chieh Cheng Xuan-You Lin Shu-Ang Wang Shu-Ang Wang
Afternoon Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Xuan-You Lin Kuo-Hsien Hsieh Kuo-Hsien Hsieh
Afternoon Kuo-Hsien Hsieh
Wuci 122 Morning Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng
Afternoon Chi-Feng Wu Ssu-Wen Chen (Instead) Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen (OFF)
Night Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu
Wuci 123 Morning Hung-Yi Li Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao (STOP) Wei-Kang Tsao Hung-Yi Li (OFF) Hong-Lyue Liou (OFF)
Afternoon Yu-Po Hsiao Nien-Ning Ho Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li (OFF)
Wuci 125 Morning Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai
Afternoon Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night Wei-Chun Weng (OFF)
Wuci 126 Morning Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Siu-San Tse Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou (STOP) Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Chin-Heng Lu Li-Hua Huang
Wuci 129 Morning Kwen-Hsiung Chen Bor-Chih Cheng Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon (STOP) Ching-Wen Wu
Night Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee (STOP)
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu
Night Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Wuci 131 Morning Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Afternoon Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin
Night Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu
Wuci 132 Morning Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning Kim-Seng Law
Afternoon Yue-Yuan Lee
Wuci 135 Morning Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee
Afternoon John Hsu Wen-Sheng Wang Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien
Night Wen-Sheng Wang John Hsu Tien-Yung Wei Yue-Yuan Lee
Wuci 136 Morning Jun-Zheng Xu Sheng-Wei Chuang Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu
Afternoon Sheng-Wei Chuang Kim-Seng Law Yue-Yuan Lee Sheng-Wei Chuang
Night Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang
Wuci 137 Morning Yung-Ling Chang Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law
Afternoon Tien-Yung Wei Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei
Night Jun-Zheng Xu Yung-Ling Chang Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang
Wuci 147 Morning Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen
Afternoon Wen-Chun Yeh (STOP) Pei-Jen Chen (OFF) Pei-Jen Chen Wen-Chun Yeh (STOP)
Night Pei-Jen Chen Wen-Chun Yeh (STOP)
Wuci 148 Morning Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Afternoon Hank Koeh Hank Koeh
Night Hank Koeh
Wuci 149 Morning Anthony Li Anthony Li (STOP) Sau-Tung Chu Sau-Tung Chu
Afternoon Anthony Li Anthony Li
Wuci 150 Morning Min-Chen Ko Hung-Min Chang Zhong-Xiong Chen (STOP) Hung-Min Chang Zhong-Xiong Chen Ping-Fu Lai
Afternoon Hung-Min Chang Zhong-Xiong Chen Shi-Wei Chen (STOP) Ping-Fu Lai
Night Zhong-Xiong Chen Shi-Wei Chen (STOP) Hung-Min Chang Min-Chen Ko
Wuci 151 Morning Shi-Wei Chen (STOP) Shi-Wei Chen
Afternoon Shi-Wei Chen
Night Shi-Wei Chen
Wuci 152 Morning Stella Tsai Zhong-Xiong Chen (STOP) Li-Li Huang (STOP) Stella Tsai Zhong-Xiong Chen (STOP)
Afternoon Zhong-Xiong Chen (STOP) Stella Tsai
Night Zhong-Xiong Chen (STOP)
Wuci 156 Morning Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Afternoon Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Night Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Wuci 157 Morning Wei-Chih Liao (STOP)
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Pei-Wen Tai (STOP) Sheng-Han Cheng
Wuci 158 Morning Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen
Afternoon Jui-Ting Yu Jun-You Shen Ming-Che Ou
Night Jui-Ting Yu Jun-You Shen Ming-Che Ou
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Bor-Jen Lee Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning
Afternoon Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 171 Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan Chia-Hui Kao
Afternoon Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 201 Morning Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen
Afternoon Shiaw-Wen Chien Wen-Chih Liu (STOP) Tien-Yu Tseng Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim
Night Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo
Afternoon Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Wen-Chih Liu (STOP) Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo
Wuci 203 Morning Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo
Afternoon Wen-Cheng Hsu Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Afternoon Tzu-Fan Huang (STOP)
Wuci 252 Morning Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou
Afternoon Hong-Shin Chen Ruo-Ping Jin Ruo-Ping Jin Jyong-Ci Shen
Wuci 253 Morning Chia-Hung Lin (OFF) Chung-Po Ko
Afternoon Chia-Hsiao Kuo Sheng-Chi Chen
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back