Obstetrics and Gynecology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/02 109/10/03 109/10/04 109/10/05 109/10/06 109/10/07 109/10/08
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI Yun-Chiu Yang
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai Ming-Dao Cai
Shalu 3 Morning Chang-Hsu Chen Wei-Xin Jiang Chi-Chia Cheng (STOP)
Afternoon Chi-Chia Cheng (STOP)
Shalu 11 Morning Wei-Sheng Huang Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin Shang-Chien Huang
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Hung-Yi Li (STOP) Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai Jui-Yao Lin
Wuci 101 Morning Sheng-Han Cheng (OFF) Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 103 Morning Yu-Chi Hsiao (STOP) Li-Hua Huang Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Yi-Ze Liu Quan-Yi Wei
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Afternoon Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Night Chieh-Ling Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen (OFF) Chi-Chiang Yang Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen
Afternoon Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen Chieh-Ling Chen
Wuci 108 Morning Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao
Afternoon Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao Pei-Wen Tai Chih-Ming Chen
Night Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chii-Wen Chou
Night Ruo-Ping Jin (OFF) Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko
Wuci 110 Morning Yung-Wei Chiu Pei-Cheng Huang Chih-Chuan Kao Wei-Chih Liao
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (STOP)
Wuci 111 Morning Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Afternoon Chin-Heng Lu Min-Zhe Tung
Night Yi-Sheng Lin (OFF) Yi-Yan Li Chin-Heng Lu Hao-Ping Tai
Wuci 113 Morning Cheng-Hsiung Hsu Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guan-Qun Xue
Afternoon Guan-Qun Xue Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao Shung-Sheng Tsou
Night Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen Ji-Kuen Yu
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen Jie-Ru Yang (STOP) Wei-Chih Liao
Afternoon Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu (OFF) Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Ming-Ko Law
Night Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu Chia-Herng Yue
Wuci 117 Morning Sheng-Chi Chen Chin-Sun Hung Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Tzu-Liang Hsu
Afternoon Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo Chia-Hsiao Kuo
Night Chia-Hsiao Kuo (OFF) Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chin-Sun Hung
Wuci 118 Morning Xuan-You Lin Yu-Chieh Cheng Shu-Ang Wang Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung Shu-Ang Wang
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Tzu-Peng Lee Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Kuo-Hsien Hsieh Kuo-Hsien Hsieh Xuan-You Lin
Afternoon Kuo-Hsien Hsieh
Wuci 122 Morning Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang
Afternoon Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen Chi-Feng Wu
Night CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Wuci 123 Morning Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao Wei-Kang Tsao Hung-Yi Li Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li
Afternoon Nien-Ning Ho (OFF) Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai (OFF) Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu
Afternoon Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Night Wei-Chun Weng (OFF)
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen
Afternoon Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Siu-San Tse
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou (STOP) Yen-Chuan Ou Zhon-Min Huang Yen-Chuan Ou
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu (OFF)
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu
Wuci 129 Morning Bor-Chih Cheng Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen
Afternoon (STOP) Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee (STOP) Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Ren-Fu Liu Chun-Yi Li (OFF) Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li
Afternoon Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Night Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu
Wuci 132 Morning Chih-Tsung Liu (OFF) Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning Chen-Lung Chien
Wuci 135 Morning Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien
Afternoon Wen-Sheng Wang (OFF) Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien John Hsu
Night John Hsu Tien-Yung Wei Yue-Yuan Lee Wen-Sheng Wang
Wuci 136 Morning Sheng-Wei Chuang Jun-Zheng Xu Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu
Afternoon Kim-Seng Law Yue-Yuan Lee Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang
Night Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang
Wuci 137 Morning Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang
Afternoon Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei Tien-Yung Wei
Night Yung-Ling Chang Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu
Wuci 147 Morning Pei-Jen Chen (OFF) Huoy-Yi Lin Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Guang-Jou Lee
Afternoon Pei-Jen Chen (OFF) Pei-Jen Chen Wen-Chun Yeh (STOP) Wen-Chun Yeh (STOP)
Night Pei-Jen Chen Wen-Chun Yeh (STOP)
Wuci 148 Morning Hank Koeh (OFF) Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Afternoon Hank Koeh Hank Koeh
Night Hank Koeh
Wuci 149 Morning Anthony Li Sau-Tung Chu Sau-Tung Chu Anthony Li
Afternoon Anthony Li Anthony Li
Wuci 150 Morning Hung-Min Chang Shi-Wei Chen Hung-Min Chang Shi-Wei Chen (STOP) Ping-Fu Lai Min-Chen Ko
Afternoon Shi-Wei Chen (STOP) Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai Hung-Min Chang
Night Shi-Wei Chen Hung-Min Chang Min-Chen Ko
Wuci 151 Morning Shi-Wei Chen
Wuci 152 Morning Zhong-Xiong Chen (STOP) Zhong-Xiong Chen Stella Tsai Zhong-Xiong Chen Stella Tsai
Afternoon Zhong-Xiong Chen Stella Tsai
Night Zhong-Xiong Chen
Wuci 156 Morning Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Afternoon Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Night Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee
Wuci 158 Morning Jun-You Shen Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou
Afternoon Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Bor-Jen Lee Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Chien-Chih Yu
Night Chung-Chu Ning Chien-Chih Yu
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP) Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan Chia-Hui Kao
Afternoon Zhi-Quan Xu (OFF) Zhi-Quan Xu
Wuci 175 Morning Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 201 Morning Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim
Afternoon Wen-Chih Liu (STOP) Tien-Yu Tseng Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien
Night Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen
Afternoon Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Wen-Chih Liu (STOP)
Wuci 203 Morning Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai (OFF) Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo
Afternoon Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng
Afternoon Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Afternoon Tzu-Fan Huang (STOP)
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Ruo-Ping Jin (OFF) Ruo-Ping Jin Jyong-Ci Shen Hong-Shin Chen
Wuci 253 Morning Chung-Po Ko Chia-Hung Lin (OFF)
Afternoon Chia-Hsiao Kuo (OFF) Sheng-Chi Chen
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen (OFF)

Back