Obstetrics and Gynecology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/11/15 109/11/16 109/11/17 109/11/18 109/11/19 109/11/20 109/11/21
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI Yun-Chiu Yang
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai Ming-Dao Cai
Shalu 3 Morning Wei-Xin Jiang Chi-Chia Cheng (STOP) Chang-Hsu Chen
Afternoon Chi-Chia Cheng (STOP)
Shalu 11 Morning Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin Shang-Chien Huang Wei-Sheng Huang
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li (STOP)
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai Jui-Yao Lin
Wuci 101 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 103 Morning Yi-Sheng Lin Wang,Shyanher MD.PHD Yu-Chi Hsiao (STOP)
Afternoon Yi-Ze Liu (STOP) Quan-Yi Wei
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 105 Morning Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang (STOP) Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang
Afternoon Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung Chi-Hsun Lien Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Wuci 106 Morning Chi-Chiang Yang Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien
Afternoon Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen Wai-Fai Tung
Night Chieh-Ling Chen
Wuci 108 Morning Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin
Afternoon Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao Chih-Ming Chen
Night Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai
Wuci 109 Morning Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chii-Wen Chou
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Wuci 110 Morning Pei-Cheng Huang Chih-Chuan Kao Wei-Chih Liao Yung-Wei Chiu
Afternoon Chung-Po Ko Suan-Hung Yu Wei-Chih Liao
Night Hong-Shin Chen (STOP)
Wuci 111 Morning Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang
Afternoon Min-Zhe Tung Chin-Heng Lu
Night Yi-Yan Li Chin-Heng Lu Hao-Ping Tai Yi-Sheng Lin
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP) Guan-Qun Xue Cheng-Hsiung Hsu
Afternoon Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue
Night Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen Ji-Kuen Yu Shung-Sheng Tsou
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen Wei-Chih Liao Chieh-Ling Chen
Afternoon Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law (OFF) Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law (OFF)
Afternoon Ming-Ko Law (OFF) Cheng-Hsiung Hsu
Night Cheng-Hsiung Hsu Chia-Herng Yue Ming-Ko Law (OFF)
Wuci 117 Morning Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Tzu-Liang Hsu Sheng-Chi Chen Chin-Sun Hung
Afternoon Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu
Night Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chin-Sun Hung Chia-Hsiao Kuo
Wuci 118 Morning Shu-Ang Wang Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng Xuan-You Lin Yu-Chieh Cheng
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung Shu-Ang Wang
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Huei-Jhen Huang (STOP) Kuo-Hsien Hsieh Xuan-You Lin Kuo-Hsien Hsieh
Afternoon Kuo-Hsien Hsieh
Wuci 122 Morning Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI
Wuci 123 Morning Wei-Kang Tsao Hung-Yi Li Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao
Afternoon Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao Nien-Ning Ho
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li
Wuci 125 Morning Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai
Afternoon Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF)
Night Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou (OFF) Zhon-Min Huang Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou (STOP)
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu (OFF)
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen Bor-Chih Cheng
Afternoon (STOP) Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee (STOP) Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu
Afternoon Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang You-Jie Lin (STOP)
Night Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang
Wuci 132 Morning Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu
Afternoon Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning Kim-Seng Law Chen-Lung Chien (STOP)
Afternoon Kim-Seng Law (STOP) Wen-Sheng Wang
Wuci 135 Morning Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien
Afternoon Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien John Hsu Wen-Sheng Wang
Night John Hsu Tien-Yung Wei Yue-Yuan Lee Wen-Sheng Wang
Wuci 136 Morning Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu Sheng-Wei Chuang Jun-Zheng Xu
Afternoon Yue-Yuan Lee Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang Kim-Seng Law
Night Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang
Wuci 137 Morning Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Kim-Seng Law Yung-Ling Chang
Afternoon Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei Tien-Yung Wei Jun-Zheng Xu
Night Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Yung-Ling Chang
Wuci 147 Morning Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Afternoon Pei-Jen Chen Wen-Chun Yeh (STOP) Wen-Chun Yeh (STOP) Pei-Jen Chen
Night Pei-Jen Chen Wen-Chun Yeh (STOP)
Wuci 148 Morning Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin Hank Koeh
Afternoon Hank Koeh Hank Koeh
Night Hank Koeh
Wuci 149 Morning Sau-Tung Chu Sau-Tung Chu Anthony Li (OFF) Anthony Li (OFF)
Afternoon Anthony Li (OFF) Anthony Li (OFF)
Wuci 150 Morning Hung-Min Chang Zhong-Xiong Chen Ping-Fu Lai Min-Chen Ko Hung-Min Chang Zhong-Xiong Chen
Afternoon Shi-Wei Chen (STOP) Ping-Fu Lai Hung-Min Chang Zhong-Xiong Chen
Night Shi-Wei Chen (STOP) Hung-Min Chang Min-Chen Ko Zhong-Xiong Chen
Wuci 151 Morning Shi-Wei Chen Shi-Wei Chen
Afternoon Shi-Wei Chen
Night Shi-Wei Chen
Wuci 152 Morning Stella Tsai Zhong-Xiong Chen (STOP) Stella Tsai Zhong-Xiong Chen (STOP) Zhong-Xiong Chen (STOP)
Afternoon Stella Tsai Zhong-Xiong Chen (STOP)
Night Zhong-Xiong Chen (STOP)
Wuci 156 Morning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning (OFF) Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Afternoon Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Night Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee
Wuci 157 Morning Wei-Chih Liao (STOP)
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Pei-Wen Tai (STOP) Sheng-Han Cheng
Wuci 158 Morning Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen
Afternoon Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Ming-Che Ou
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen Zheng Wei Bor-Jen Lee
Afternoon Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning (OFF) Tzu-Peng Lee Tzu-Peng Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Chien-Chih Yu
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan (OFF) Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP)
Afternoon Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 201 Morning Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Wen-Chih Liu (STOP)
Night Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen
Wuci 202 Morning Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo
Afternoon Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Wen-Chih Liu (STOP) Shiaw-Wen Chien
Wuci 203 Morning Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai
Afternoon Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu (OFF) Cheng-Lin Tsai
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Afternoon Tzu-Fan Huang (STOP)
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Ruo-Ping Jin Jyong-Ci Shen Hong-Shin Chen Ruo-Ping Jin
Wuci 253 Morning Chung-Po Ko Chia-Hung Lin
Afternoon Sheng-Chi Chen Chia-Hsiao Kuo
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back