Pediatrics
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/04/05 109/04/06 109/04/07 109/04/08 109/04/09 109/04/10 109/04/11
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI Yun-Chiu Yang
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai Ming-Dao Cai
Shalu 3 Morning Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe (Instead)
Afternoon Chung-Ling Chao (STOP)
Night Li-Li Huang (STOP) Li-Li Huang (STOP) Li-Li Huang (STOP)
Shalu 11 Morning Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin Shang-Chien Huang Wei-Sheng Huang
Shalu 23 Morning Ming-Fuu Wang (STOP) Ming-Fuu Wang (STOP) Ming-Fuu Wang (STOP) Ming-Fuu Wang (STOP)
Afternoon Ming-Fuu Wang (STOP) Ming-Fuu Wang (STOP) Ming-Fuu Wang (STOP)
Night Ming-Fuu Wang (STOP) Ming-Fuu Wang (STOP)
Shalu 31 Afternoon Ya-Ting Hsu (STOP)
Shalu 35 Morning You-Qing Huang (STOP)
Shalu 36 Morning Huei-Jhen Huang (STOP) Li-Li Huang (STOP) Li-Li Huang (STOP)
Shalu 51 Morning Su-Yun Huang Tien-Yu Tseng [Hung-Yi Li
Shalu 52 Morning Li-Li Huang (STOP) Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan
Wuci 101 Morning Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng
Wuci 103 Morning Wang,Shyanher MD.PHD Yung-Wei Chiu
Afternoon Yi-Ze Liu Quan-Yi Wei
Night Wang,Shyanher MD.PHD Wang,Shyanher MD.PHD (STOP)
Wuci 105 Morning Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang
Afternoon Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Chieh-Ling Chen
Wuci 106 Morning Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien
Afternoon Shu-Yi Chen Chieh-Ling Chen
Night Shu-Yi Chen (STOP)
Wuci 108 Morning Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin
Afternoon Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao Chih-Ming Chen
Night Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai
Wuci 109 Morning Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chung-Po Ko (STOP) Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin (STOP)
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Wuci 110 Morning Guan-Qun Xue Chih-Chuan Kao Wei-Chih Liao
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 111 Morning Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang
Afternoon Min-Zhe Tung
Night Yi-Yan Li Chin-Heng Lu HaoPing Tai Yi-Sheng Lin
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Cheng-Hsiung Hsu
Afternoon Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue
Night Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP) Guo-Dong Chen Ji-Kuen Yu Shung-Sheng Tsou
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen (OFF) Jie-Ru Yang (STOP) Wei-Chih Liao Chieh-Ling Chen
Afternoon Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law
Afternoon Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Night Cheng-Hsiung Hsu Chia-Herng Yue Ming-Ko Law
Wuci 117 Morning Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung Tzu-Liang Hsu Sheng-Chi Chen Chin-Sun Hung
Afternoon Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu
Night Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chin-Sun Hung Chia-Hsiao Kuo
Wuci 118 Morning Shu-Ang Wang Huei-Jhen Huang (STOP) Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng Xuan-You Lin Yu-Chieh Cheng
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung Shu-Ang Wang Yi-Sheng Lin (STOP)
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng (STOP)
Afternoon Chung-Chyi Tarng (STOP) Ming-Jong Cheng (STOP)
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee Chung-Chyi Tarng (STOP) Ying-Han Tsai (STOP)
Wuci 120 Morning Huei-Jhen Huang (STOP) Kuo-Hsien Hsieh Wen-Chun Yeh (STOP) Xuan-You Lin Kuo-Hsien Hsieh Fang-Lun Chang (STOP)
Afternoon Ning Yang (STOP) Kuo-Hsien Hsieh
Wuci 121 Morning Li-Li Huang (STOP) Ya-Ting Hsu (STOP) Jie-Ru Yang (STOP) Wen-Chun Yeh (STOP)
Night Chung-Ling Chao (STOP)
Wuci 122 Morning Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Jui-Yao Lin (Instead) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI
Wuci 123 Morning Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao [Hung-Yi Li Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin
Afternoon Yu-Feng Lin (Instead) Yu-Feng Lin (Instead)
Wuci 125 Morning Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF) HaoPing Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Afternoon HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Night Li-Li Huang (STOP) Chung-Ling Chao (STOP) Wei-Chun Weng You-Qing Huang (STOP)
Wuci 126 Morning Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang Huei-Jhen Huang (STOP) Chao-Yu Hsu (STOP)
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu Chin-Heng Lu (STOP)
Afternoon Yen-Chuan Ou
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu
Wuci 129 Morning Chih-Tsung Liu Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Kwen-Hsiung Chen Hsuan-Yin Lin
Afternoon Ching-Wen Wu Bao-Tzung Wu
Night Chih-Hsien Lee Ching-Wen Wu
Wuci 130 Morning Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu
Afternoon Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Night Chun-Yi Li Chih-Tsung Liu
Wuci 131 Morning Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang
Afternoon Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Night Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang
Wuci 132 Morning Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu Chih-Tsung Liu Chih-Tsung Liu Bao-Tzung Wu
Afternoon Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning Kim-Seng Law (STOP)
Afternoon Wen-Sheng Wang (STOP)
Wuci 135 Morning Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien
Afternoon Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien John Hsu Wen-Sheng Wang
Night John Hsu Tien-Yung Wei Yue-Yuan Lee Wen-Sheng Wang
Wuci 136 Morning Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu Jun-Zheng Xu Sheng-Wei Chuang Jun-Zheng Xu
Afternoon Chia-Hong Chou (STOP) Yue-Yuan Lee Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang Kim-Seng Law
Night Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang
Wuci 137 Morning Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Kim-Seng Law Yung-Ling Chang
Afternoon Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei Tien-Yung Wei Jun-Zheng Xu
Night Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Yung-Ling Chang
Wuci 138 Morning Be-Tau Huang Chung-Chih Kao Chung-Chih Kao
Afternoon Chung-Chih Kao Be-Tau Huang Be-Tau Huang Chung-Chih Kao (STOP)
Night Chung-Chih Kao
Wuci 139 Morning Chia-Hui Kao Jia-Rong Zhan (OFF) Chia-Hui Kao
Afternoon Chia-Hui Kao
Night Chia-Hui Kao Xi-Shuo Qiu
Wuci 140 Morning Ping-Ho Pan (OFF) Hueng-Chuen Fan Shin-Nan Cheng Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan Hueng-Chuen Fan
Afternoon Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan Hueng-Chuen Fan
Night Ping-Ho Pan (OFF) Shin-Nan Cheng Hueng-Chuen Fan
Wuci 147 Morning Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Afternoon Pei-Jen Chen Hank Koeh Hank Koeh Pei-Jen Chen
Night Pei-Jen Chen Hank Koeh
Wuci 148 Morning Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin Hank Koeh
Wuci 149 Morning Anthony Li (STOP) Sau-Tung Chu Sau-Tung Chu Anthony Li (OFF) Anthony Li (OFF)
Afternoon Anthony Li (OFF) Anthony Li (OFF) Anthony Li (STOP)
Wuci 150 Morning Hung-Min Chang Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai Min-Chen Ko Hung-Min Chang Shi-Wei Chen
Afternoon Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai Hung-Min Chang Shi-Wei Chen (STOP)
Night Shi-Wei Chen Hung-Min Chang Min-Chen Ko
Wuci 151 Morning Min-Chen Ko (STOP)
Wuci 152 Morning Stella Tsai Zhong-Xiong Chen Stella Tsai Zhong-Xiong Chen
Afternoon Stella Tsai Zhong-Xiong Chen
Night Zhong-Xiong Chen
Wuci 156 Morning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Afternoon Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning
Night Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee
Wuci 157 Morning Kuo-Hsi Lin (STOP)
Afternoon Pei-Wen Tai (STOP) Wei-Chih Liao (STOP)
Wuci 158 Morning Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu (STOP)
Afternoon Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou Jui-Ting Yu
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen Zheng Wei (STOP) Bor-Jen Lee
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu (STOP) Tzu-Peng Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Chien-Chih Yu
Night Ying-Han Tsai (STOP) Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Ching-Shiang Chi Ching-Shiang Chi Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu
Afternoon Zhi-Quan Xu (OFF)
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 201 Morning Paik-Seong Lim (Instead) Wen-Chih Liu Hung-Ping Chen (OFF) Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe (OFF) Chang-Hsu Chen
Afternoon Tien-Yu Tseng (OFF) Hung-Ping Chen (OFF) Paik-Seong Lim (STOP) Shiaw-Wen Chien Wen-Chih Liu
Night Mary-Ann Pe (OFF) Chang-Hsu Chen (OFF) Hung-Ping Chen (OFF)
Wuci 202 Morning Hung-Ping Chen (OFF) Tien-Yu Tseng (OFF) Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo
Afternoon Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Wen-Chih Liu
Night Tsai-Kun Wu Chang-Hsu Chen (Instead) Yuan-Chuan Kuo Wen-Chih Liu Shiaw-Wen Chien
Wuci 203 Morning Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai
Afternoon Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu (OFF) Cheng-Lin Tsai
Night Cheng-Lin Tsai
Wuci 205 Morning Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo (STOP) Shih-Yi Hsu (STOP) Yao-Hsien Tseng
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back