Home > Department Overview
  1
  1 Department of Obstetrics and Gynecology 1 Department of Pediatric
  1 Department of Ophthalmology 1 Department of Nuclear Medicine
  1 Department of Anesthesiology 1 Department of Otolaryngology (ENT)
  1 Department of Dermatology 1 Department of Psychiatry
  1 Department of Radiation Oncology 1 Department of Anatomical Pathology
  1 Department of Diagnostic Radiology 1 Department of Clinical Pathology
  1 Department of Rehabilitation 1 Emergency Center
  1 Department of Dentistry 1 Chinese Medicine
  1 Stomatology Department
 
2
  2
  1 Department of Obstetrics and Gynecology 1 Department of Pediatric
  1 Department of Ophthalmology 1 Department of Nuclear Medicine
  1 Department of Anesthesiology 1 Department of Otolaryngology (ENT)
  1 Department of Dermatology 1 Department of Psychiatry
  1 Department of Radiation Oncology 1 Department of Anatomical Pathology
  1 Department of Diagnostic Radiology 1 Department of Clinical Pathology
  1 Department of Rehabilitation 1 Emergency Center
  1 Department of Dentistry 1 Chinese Medicine
  1 Stomatology Department
  Department of Obstetrics and Gynecology Department of Pediatric
  Department of Ophthalmology Department of Nuclear Medicine
  Department of Anesthesiology Department of Otolaryngology (ENT)
  Department of Dermatology Department of Psychiatry
  Department of Radiation Oncology Department of Anatomical Pathology
  Department of Diagnostic Radiology Department of Clinical Pathology
  Department of Rehabilitation Emergency Center
  Department of Dentistry Chinese Medicine
  Stomatology Department
Internal Medicine
Department of Pulmonary Medicine
Dr. Ping-Tsun Lai Dr. Chin-Hung Tsai
Dr. Chi-Der Chiang Dr. Yun-Chiu Yang
Dr. Ya-Chiung Chu Dr. Ming-Chang Yin
Dr. Fang-Chuan Tai
Department of Cardiology
Dr. Ying-Cong Chen Dr. Bao-Tzung Wu
Dr. Chien-Jung Chang Dr. Cheng-Sheng Lin
Dr. Chun-Yi Li Dr. Ren-Fu Liu
Dr. Zhi-Zong Liu Dr. Kwen-Hsiung Chen
Department of Occupational Medicine
Dr. Shyan-Her Wang Dr. Yung-Wei Chiu
Department of Allergy,Immunology,and Rheumatology
Dr. Kuo-Shu Chen Dr. Quan-Yi Wei
Dr. Sheng-Han Cheng
Neurology
Dr. Hung-Yi Hsu Dr. Chi-Chiang Yang
Dr. Wai-Fai Tung Dr. Hsin-Fan Wang
Dr. Shu-Yi Chen Dr. Chung-Wen Chen
Dr. Chi-Hsun Lien
Nephrology
Dr. Paik-Seong Lim Dr. Mary-Ann Pe
Dr. Shiaw-Wen Chien Dr. Yuan-Chuan Kuo
Dr. Tsai-Kun Wu Dr. Chang-Hsu Chen
Dr. Hong Bin Chen
Department of Endocrinology and Metabolism
Dr. Cheng-Lin Tsai Dr. Wen-Cheng Hsu
Dr. Rong-Tsung Lin Dr. Jui-Min Chen
Dr. Wan-Ni Tsai
Department of Gastroenterology and Hepatology
Dr. Tsung-Ming Chen Dr. Lien-Fu Lin
Dr. Pi-The Huang Dr. Chung-Cheng Liu
Dr. Ming-Hung Tsai Dr. Cheng-Yu Hsu
Dr. Min Yang Tsai Dr. Yen-Chang Li
Department of Infectious Diseases
Dr. Chih-Ming Chen Dr. Chia-Hui Kao
Dr. Chih-Chuan Kao Dr. Kuo-Hsi Lin
Department of Family Medicine
Dr. Chien-Hung Kuo Dr. Peng-Nian Duan
Dr. Su-Yun Huang Dr. Kuang-Ping Peng
Dr. Mann-Li Liu Dr.Min-Dao Cai
Dr.CHNG SZE HOEI Dr.Tsung-Cheng Sun
Dr. Jui-Yao Lin Dr. Shi-Zhe Chen
Dr. Yi-Ze Liu
Department of Hematology
Dr. Jun-You Shen Dr. Ou Ming Che
Dr. Jui-Ting Yu
International vaccination
Dr. Chien-Hung Kuo Dr. Peng-Nian Duan
Dr. Kuang-Ping Peng Dr. Mann-Li Liu
Dr.Min-Dao Cai Dr.CHNG SZE HOEI
Dr. Jui-Yao Lin
 
 
Surgery
Department of Surgery
Dr. Tzu-Ming Chang Dr. Guo-Dong Chen
Dr. Chia-Herng Yue Dr. Shung-Sheng Tsou
Dr. Ji-Kuen Yu Dr. Jhih-Wei Syu
Dr. Kuan-Chun Hsueh
Department of Neurosurgery
Dr. Chii-Wen Chou Dr. Li-Tsan Chu
Dr. Ming-Chung Lee Dr. Hong-Shin Chen
Dr. Ruo-Ping Jin Dr. Zong-Bo Ke
Department of Urology
Dr. Min-Zhe Tong Dr. Chao-Yu Hsu
Dr. Jue-Hawn Yin Dr. HaoPing Tai
Dr. Hsiang-Lai Chen Dr. Bo-Hua Wen
Dr. Siu-San Tse Dr. Zhon-Min Huang
Dr. Wei-Chun Weng Dr. yan-quan ou
Dr. Li-Hua Huang
Department of Thoracic Surgery
Dr. Yung-Wei Tung Dr. Kai-Wei Chang
Department of Cardiac Surgery
Professor Zheng Wei Dr. Ching-Wen Wu
Dr. Zhi Xian Leeialt
Department of Orthopedics
Dr. Shao-Keh Hsu Dr. Hsueh-Ming Chen
Dr. Chin-Sun Hung Dr. Kuo-Hsien Hsieh
Dr. Tzu-Liang Hsu Dr. Shu-Ang Wang
Dr. Yu-Chieh Cheng Dr. Jia-Xiao Guo
Dr. Qi-Hong Liao
Department of Plastic Surgery
Dr. Yuh-Chyuang Tsai Dr. Chung-Chyi Tarng
Dr. Chien-Chih Yu Dr. Shi-Yi Chen
Dr. Ming-Jong Cheng Dr. Tzu-Peng Lee
Department of Colorectal Surgery
Dr. Ying-Tse Chang Dr. Hong-Zhe Huang
Department of Pediatrics Surgery
Dr. Min-Yung Kuo
 
 
Other Departments
Department of Obstetrics and Gynecology
Dr. John Hsu Dr. Chen-Lung Chien
Dr. Kim-Seng Law Dr. Tien-Yung Wei
Dr. Yung-Ling Chang Dr. Wen-Sheng Wang
Dr. Chun-Chen Hsu Dr. Yue-Yuan Lee
Department of Pediatric
Dr. Be-Tau Hwang Dr. Ching-Shiang Chi
Dr. Chung-Chih Kao Dr. Ming-Fuu Wang
Dr. Shin-Nan Cheng Dr. Chia-Hui Kao
Dr. Ping-Ho Pan Dr. Xi-Shuo Qiu
Dr. Chih-Chuan Hsu Dr. Chuen-Ming Lee
Dr. Hsin-Chuan Lai Dr. Feng-Jung Chang
Department of Ophthalmology
Dr. Pei-Ren Chen Dr. Hank Koeh
Dr. Huoy-Yi Lin Dr. Guang-Jou Lee
Department of Nuclear Medicine
Dr. Xi-Zhong Guo Wei Da Chang
Department of Anesthesiology
Dr. Wen-Jung Liaw Dr. Chen-Lai Ma
Dr. Yiu-Sion Chen Dr. Ching-Hsin Chang
Dr. Kee-Ming Man Dr. Kuo-Sheng Huang
Dr. Liang-Chieh Wang Dr. Yueh-Ping Huang
Dr. Chih-Wen Su Dr. Wei-Xiang Liu
Department of Otolaryngology (ENT)
Dr. Stella Tsai Dr. Zhong-Xiong Chen
Dr. Anthony Li Dr. Chen Shih Wei
Dr. Ping-Fu Lai Dr. Shang-Heng Wu
Dr. Pai-Liang Pan Dr. Li-Te Kuo
Department of Dermatology
Dr. Chung-Chu Ning Dr. Chun-Liang Lee
Department of Psychiatry
Dr. Hsiang-Hsiong Huang Dr. Yu-Cheng Huang
Dr. Hui-Hsin Chuang Dr. Shang-Chien Huang
Dr. Ming-Han Hsieh Dr. Hui-Chuan,Yang
Department of Radiation Oncology
Dr. Chi-Yuan Yeh Dr. Geng-Guang Lai
Department of Anatomical Pathology
Dr. Tang-Yi Tsao Dr. Koo-Chiew Loon
Dr. Jong-Shiaw Jin Dr. Ming-Chen Chang
Department of Diagnostic Radiology
Dr. Chao-Wang Liao Dr. Chee-Chiang Chen
Dr. Shen-Chau Huang Dr. Zheng-Jun Li
Dr. Hao-Chun Hung Dr. Chih-Hao Yeh
Dr. Po-Chun Lin Dr. Jen-Huey Chiang
Department of Clinical Pathology
Department of Rehabilitation
Dr. Kun-Lin Wu Dr. Wen-Hsien Lin
Dr. Yu-Jing Chen Dr. Chih-Hung Tseng
Emergency Center
Dr. Li-Hua Lu Dr. Choa-Hsin Wu
Dr. Ming-Sheng Lin Dr. An-Ming Ku
Dr. Suan-Hung Yu Dr. Yi-Lun Cai
Dr. Chao-Jie Lin Dr. Kai-Li Wang
Dr. Chih-Chen Taso Dr. Yi-Shian Chu
Dr. Yung-Wei Chiu Dr. Wen-Sung Chao
Dr.Che-Jen Wang Dr. Shi-Dian Wang
Dr. Chi-Chih Lin Dr.Yi-Jun Lin
Dr. Jia-Min Zhong
Department of Dentistry
Dr. Lian Gji Huang Dr. Tsung-Wu Li
Dr. Tsen-Wei Lin Dr. Huo-Lin Wu
Dr. Kun-Tse Chan Dr. Ming-Tang You
Dr. Ren-Xuan Chen Dr. Mu-Chieh Fu
Chinese Medicine
Dr. Yen-Jen Chen Dr.KinHoongChan
Stomatology Department
Dr. Ya-Yi Chen Dr. Jasmine Chung
Dr. Yuan-Yi Huang Dr. Yun-Chi Wang
Dr. Lin Dr. Yi-LinYeh
 
 

Wuci Branch Hospital─ 886-4-26581919
  ADD:No.699, Sec. 8, Taiwan Blvd., Wuqi Dist., Taichung City 43503, Taiwan
Salu Branch Hospital─ 886-4-26626161
  ADD:No.8, Chenggong W. St., Shalu Dist., Taichung City 43304, Taiwan